Het samengaan van vrouw en man. Hoe dan?

 

Rollen van mannen en vrouwen.

Valt het jou ook op dat je vaak wordt gezien en benaderd in je rol als man of vrouw en wat minder in je “gewoon-mens-zijn”? Misschien doe je dat min of meer onbewust ook zelf wel naar anderen. Ik vind het interessant om meer inzicht te krijgen in hoe mijn bewustzijn werkt wat dit betreft.

Daarnaast zijn er maatschappelijke verwachtingen van mij als individu, of verwachtingen die ik mezelf opleg, mede omdat ik leef in deze maatschappij. Verwachtingen die met het M/V-rolpatroon te maken hebben en die daar min of meer los van staan, lopen naar mijn idee door elkaar heen.

Al met al zie ik hierin een onderwerp om eens te bespreken vanuit Universeel Denken, Praktisch Bezien.

 

Voorkeuren

We zijn veelal geneigd om vanaf onze vroege jeugd onszelf te zien in een (voor)keurslijf waaraan we bepaalde waarden, eigenschappen en deskundigheden toekennen, zonder dat we dit steeds aan de praktijk opnieuw toetsen: dat moet je leren! Of zeg ik nu iets geks? Ik heb dit zelf in mijn leven zo wel gevoeld.

Al was het maar dat mijn broer mocht doorstuderen en mijn zusje en ik toch wel snel geld moesten gaan verdienen zodra dat mogelijk was: “Wij waren toch bestemd voor het huishouden.” De tijden zijn gelukkig in ons land wel ten goede veranderd, maar … waarom verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen in dezelfde baan ? Is dat de schuld van de man, of van de vrouw die dit maar laat gebeuren? Misschien zit het wel veel dieper.

 

Emancipatie van de mens, daar gaat het om

We nemen vaak het woord ‘emancipatie’ in de mond. Veelal gaat het dan om de emancipatie van de vrouw. Voor mij gaat het bij emancipatie om – op individueel mikroniveau – het besef van de combinatie van onze vrouwelijke en mannelijke aspecten en het leren hierin evenwicht te brengen in alle uitingen in je dagelijks leven. Dan lijkt me dat er op zeker moment op makroniveau meer gelijkwaardigheid zal komen tussen mannen en vrouwen.

 

Mannen hebben bij onze voortplanting een leven-gevende rol, vrouwen een leven-ontvangende rol. Behalve dat belangrijke gegeven, zijn zij beiden ‘mens’.

 

Net als binnen en buiten aan elkaar zijn gerelateerd, hebben mannen ook een vrouwelijke kant in zich. Vrouwen hebben ook een mannelijke kant in zich. De vraag is wat er tijdens je leven tevoorschijn komt van deze vrouwelijke en mannelijke aspecten. Bemerk je dat er door de tijd hierin een evenwicht komt? Weet je bijvoorbeeld hoeveel je weggeeft en hoeveel je tot je neemt?

 

Misschien bemerk je regelmatig in je relaties, of in je eigen energieniveau, dat je je neus stoot wanneer je eenzijdig bezig bent in een van de twee polen.

 

Je bent een vrouw

Ben je een vrouw, gevoelig en zorgzaam van aard, dan kun je je laten overrulen wanneer je niet wils- en daadkrachtig bent, noch je eigen denkrichting bepaalt.

Het kan zijn dat je als vrouw zo zorgzaam bent voor anderen, dat je jezelf tekort doet. Bij mantelzorg kan het lastig zijn om dit te keren, maar zeker ook dan wanneer je te moe wordt, is het goed jezelf af te vragen wat je motivatie ervoor is; wat is je innerlijke drijfveer? Zelfreflexie is van groot belang.

Ben je tegelijkertijd ook dienstbaar aan jezelf, van waaruit je het beste dienstbaar kunt zijn aan een ander? Kun je bijvoorbeeld extra hulp van anderen organiseren om degene die ook jouw zorg behoeft?

Te moe worden is feitelijk te veel DOEN en is de M-kant in ons. Te veel doen kan lichamelijk maar uiteraard ook geestelijk zijn. Wanneer deze M-kant onbewust wordt toegepast, dan blijven M/V kracht in ons als gescheiden grootheden werken, niet lekker harmonisch samen.

 

Je bent een man

Ben je een man, redeneer je graag en ben je actiegericht op alle fronten (je jaagt nog net niet meer op wilde dieren J) ? Je kunt dan tegenkomen dat mensen je te hard vinden, te ongevoelig.

Overigens zal dit actiegerichte tot op zekere hoogte werken, want je brengt misschien veel geld in het laatje; dit kan in eerste instantie gemakkelijker zijn voor je partner.

Toch kun je je door de jaren heen ongemakkelijker gaan voelen met deze manier van doen: je kunt je incompleet gaan voelen en je partner moet jou eigenlijk aanvullen waar jij dit zelf lastig vindt. Dit zal tot op zekere hoogte werken in een liefdesrelatie, maar het heeft zijn grenzen.

Een vrouw zal niet altijd de emoties van de man willen opvangen, wanneer die emoties te maken hebben met een soort eisen dat de vrouw emotioneel voor hem zorgt. Een ongelijkwaardige situatie is geboren.

 

 

Bewuster worden van mannen en vrouwen

 

Noot: De tegendelen M/V in jezelf ontkennen
M/V eigenschappen kunnen, door je hiervan onbewust te zijn in jezelf, omslaan in hun tegendeel.
Vrouwen kunnen een soort manwijven worden, te hanig gaan worden om zich te weer te stellen tegen ‘de man’ om daarmee gelijk te worden. Hiermee veronachtzamen zij hun eigen vrouwelijke kanten en stellen zij zich eigenlijk op tegen zichzelf! En dat is ‘zonde’!
Mannen kunnen zich (onverwacht) zielig gaan voelen, omdat ze niet goed weg kunnen met hun gevoelens en de partner moet dit maar begrijpen. Dit schept geen gelijkwaardigheid.
 

Zie geleidelijk in je leven in dat je M/V in JEZELF laat samenwerken en liefst tegelijkertijd.

Je kunt leren om zėlf te denken, actief te zijn, je handen uit de mouwen te steken en zodra de situatie daar om vraagt bijvoorbeeld rust te nemen. Jezelf een paar keer per dag de vraag stellen: “Hoe voel ik mij?” is heel nuttig omdat het je in je ‘voelen’ in dit moment brengt. Met het innerlijke antwoord hoef je verder niets dan alleen het te registreren en te ervaren. Op de een of andere manier heeft dit zijn uitwerking ten goede.

 

Ook leer je luisteren op een stille ontvankelijke manier, opdat je goed kan begrijpen (decoderen) wat de ander wil zeggen. Dit M/V samengaan in jezelf zal aan het eind van elke dag meer bevrediging geven en je minder geestelijk moe laten zijn omdat je minder een gevoel in jezelf hebt van ‘gemis’. Ook is er dan geen onbewuste strijd in je geest en lichaam wie de voorrang moet hebben: ‘vrouw’ of ‘man’.

 

Jij als individu en je partner als individu hebben beiden te maken met veranderingen waarbij moet worden geleerd in evenwicht te komen met je innerlijke en uiterlijke M/V-aspecten.

 

Dit houdt in dat je een partner tegenover je hebt die hoe dan ook verandert, domweg omdat alles verandering is !

 

Je zult allebei ‘aan de bak’ moeten om je – ik noem het maar – innerlijke wederhelft eer te bewijzen, wil je in een relatie samen door een deur kunnen blijven gaan op een respectvolle, vrije, vrolijke en gelijkwaardige manier. Ontdek misschien dat je tegen je partner kunt zeggen: “Ik heb je niet nodig” en toch … natuurlijk heb je elkaar nodig, wat wil je anders met elkaar?

Weer zo’n leuke paradox die leuk is vanwege het spanningsgebeuren tussen: elkaar niet en wel nodig hebben. Ontdek het maar :).

 

‘Aan de bak’ als man

Je meer open stellen voor je eigen gevoelens en die van de ander.

Je ontvankelijke, zorgzame en zachte kant erkennen, wat helpt bij het voeden van een relatie.

Leren dat ook jezelf terughouden en vooral luisteren daadkracht kan betekenen.

 

‘Aan de bak’ als vrouw

Misschien meer leren vertrouwen op eigen denkkracht en daarmee werken.

Erken en volg je daad- en wilskracht bij alles wat je doet en niet doet.

Zorg bij het zorgen voor anderen, ook voor jezelf. Eigenlijk: zorg voor jezelf en werk van daaruit voor anderen.

 

Beiden ‘aan de bak’

 • Laat je Ego werken voor jouzelf en voor anderen. Stop met ‘dikke ego’ te zijn. Het zwaartepunt kan hierbij voor mannen en vrouwen net anders liggen.
 • Wat wil je met je macht? Wil je macht overiets of iemand of wil je macht totiets, m.a.w. wil je macht om iets opbouwends tot stand te brengen?
 • Wat wil je met je kracht? Kracht(ver)patsen of kracht benutten?
 • Het is mogelijk meer kracht en uithoudingsvermogen te vergaren wanneer je ‘het niet meer ziet zitten, je bent aan het einde van je latijn’, terwijl je weet dat nu – en wel op dit moment – iemand jouw voortdurende zorg behoeft. Er is niemand anders die dit nu kan oppakken.
  • Probeer eens uit om jezelf over te geven aan de situatie en uitsluitend je aandacht te richten op de noden van de ander, je eigen vermoeidheid wel te beseffen en toch van binnen te ontspannen. De vraag of je het nog wel aankan, laat je los in vertrouwen op een oplossing die jouw eigen ego-pet te boven gaat. Wie weet komt er ‘kosmische’ hulp.
 • JE KUNT JE PARTNER NOOIT KENNEN. Je kent vooral wat jijzelf ervaart van je partner. Aanvaard dit, neem eigen verantwoording en blijf nieuwsgierig naar je partner.
 • Luister! Echt naar elkaar luisteren houdt in dat je luistert naar wat je eigen hart zegt naar aanleiding van wat je hoort of ziet.
 • Denk en voel beiden zelf, kom daar steeds voor uit in vertrouwen dat wat je denkt en voelt klopt!!!
 • Voortdurende zelfreflexie en – onbevooroordeeld en telkens als nieuw – communiceren met elkaar is van levensbelang voor een goede relatie.
 • Blijf elkaar aanspreken op gedrag waardoor de verbinding met elkaar in het gedrang komt. Leer onderscheiden wat je kunt ‘laten’ als onbelangrijk detail en wat wezenlijk is.
 • Je gaat beseffen dat de ander met hetzelfde ‘gedoe’ zit als jij.

 

Noot: het kan zijn dat je als man sterkere vrouwelijke kanten hebt dan mannelijke. En als vrouw andersom. Zonder oordeel: het gaat erom dat je ontdekt hoe je evenwicht kunt scheppen ongeacht hoe je er van buiten uitziet.

  

Zon en maan

Het mannelijke aspect wordt toegeschreven aan de energie van de zon en het vrouwelijke aan de maanenergie. ** Dit is een symboliek die nuttig is als onderscheid. Het gaat er echter om dat de menselijke bewustwording werkt als spanningsmeter tussen die twee.

Alles wat de mens doet in zijn bewustwording heeft te maken met de spanning tussen welk tegendeel dan ook in een vrijmakend evenwicht te brengen, dus ook de mannelijke en de vrouwelijke kanten. Hierbij gaat het niet om de polen: de zon en/of de maan, de geest en de stof, mannelijke of vrouwelijke aspecten, maar om wat WIJ, mensen, met dit spanningsgebeuren doen. Met andere woorden: wat doen wij met de dualiteit, die beide kanten schept? Wat doen wij met de nieuwe energie, die door dit spanningsverschil wordt opgeroepen? *.

 

 

Geven en nemen, of (samen) ontvangen?

 

Vraag je eens af:

Zou je als man of vrouw het ‘geven en nemen’ kunnen omzetten in ‘ontvangen’? Dit wil zeggen, zou je kunnen leren ontvankelijk te zijn voor

 • de voortdurende verandering die wij zijn;
 • dat het niet gaat om geven, noch om nemen maar om openheid, ruimte voor anders-mogen-zijn, respect, aandacht, communiceren, zelfreflexie, domweg werken met het spanningsveld tussen man en vrouw, waarbij beiden ontvangen. Ontvangen in de zin van ont (= niet) vangen en is vertrouwen hebben en loslaten. Misschien zijn deze, iets vrij vertaalde, woorden uit de Bijbel hier van toepassing: laat de linker hand niet weten wat de rechter hand heeft gegeven.
 • Wanneer alle mannen en vrouwen dit alles gaan snappen, en hiernaar gaan leven, zou er dan nog sprake zijn van ongelijke behandeling (en ongelijke salarissen) van mannen en vrouwen, of beter gezegd: ongelijkwaardige HANDeling van mannen en vrouwen? Vul zelf maar in.
 • Last but not least. Het bovenstaande geldt uiteraard voor ieder mens, of zij nu hetero- of homoseksueel zijn. Mannen onderling, vrouwen onderling, kinderen, mannen en vrouwen samen: allen hebben we te maken met volledig mens worden. Zie kinderen in dit dagelijkse spirituele spel gelijkwaardig aan de volwassenen: zij zijn vaak de beste spiegel.

 

 • * Geciteerde tekst en afbeelding uit ‘Wat is Yoga’, Hans Wesseling
 • ** Zie hiervoor het blog dat op 5 januari 2019 uitkomt over de zon- en maanademhaling.

 

 

 

 

 

 

Interessant? Ik waardeer het als je dit deelt. Dank!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Categorieën: Blog en Yogafilosofie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

20 − vijf =

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.