Ons lichaam, waar gaat het om?

We zeggen wel eens: Sooooooo, die heeft een goddelijk lichaam !

 

Interessant is dat een heel mooi in balans ogend lichaam ons herinnert aan de volmaaktheid waar wij vandaan komen en wat wij tegelijkertijd zelf ZIJN ! Alles spiegelt tenslotte onszelf, dus ook zo’n ‘goddelijk lichaam’ J. Toch zal iedereen dit waarneembaar lichaam op een andere en altijd eigen wijze beleven, omdat verschillende aspecten bij jou en mij anders zullen ‘raken’ in de spiegeling met dit goddelijk lichaam, al of niet bewust. Kom erachter wàt je diep van binnen raakt: negatief, positief of neutraal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer je lichaam(senergieën) kennen

 

Het is zinvol om jezelf, je lichaam en de werkingen van je lichaam te leren kennen. Met informatie over de facetten en inzicht in de samenhang zul je beter in staat zijn jezelf gedetailleerder te observeren en wellicht goed gemotiveerd raken om jezelf goed te verzorgen.

 

In het blog van 2 februari 2019: Speel een VRIJ Spel met jouw energie en leer over de werking van kundalini, is gesproken over onze energiehuishouding. Termen als nadi’s, ida, pingala, prana en apana kwamen voorbij. In dit blog gaat het over ons menselijk lichaam waarin al deze items en ook de chakra’s ‘huis houden’.

 

 

 

De etymologie van ‘lichaam’

 

Het woord lichaam bestaat uit de deelwoorden ‘lic’ en ‘haam’. De vertaling in het Nederlands Etymologisch woordenboek is ‘vleselijk omhulsel’.

‘Lic’ wordt in hetzelfde woordenboek vertaald als ‘lijk’. Nou, dat kennen we: een dood mens is een lijk.

Weer het woordenboek voor ‘haam’: Houten band om de kop van een paard, een gareel, een riem voor de borst van een paard, waarbij men zal moeten uitgaan van een netvormige bedekking om de kop van een paard en dus eigenlijk van ‘net’. Bij ‘haam’ gaat het in essentie om ‘omhulsel’.

 

Het samengaan van lic en haam is een levend organisme. Misschien kun je haam ook vertalen in adem. Doordat we in- en uitademen houden we ons ‘lijk’ in stand als lichaam.

 

 

‘Haam’ lijkt het leven in het lijk te brengen en zorgt dat dit ‘lijk’ kan functioneren, groeien en bloeien Jen een hele tijd niet vergaat. In die zin werkt het woord ‘haam’ inderdaad als een gareel, een band, iets dat zorgt voor een bundeling. Wat bundelt het dan in samenwerking met ‘het lijk’ waardoor wij spreken van lichaam ? Het is al te simpel om te zeggen dat de adem alleen de stof bundelt: and that’s it: het lichaam! Een lichaam groeit, ons denken wordt verfijnder, onze relaties hopelijk bewuster en liefdevoller.

 

Ons lichaam, als ‘vleselijk omhulsel’ omhult tijdelijk ons … ja, ons wat ? Ons bewustzijn, onze ziel ?

 

In de Yogatraditie wordt uitgegaan van verschillende lagen of subtiele ‘lichamen’: het fysieke, energetische (adem), mentale, intellectuele en spirituele lichaam. Dit zijn de zogenaamde 5 kosha’s.

 

Onderstaand geef ik een concept van 7 onzichtbare ‘lichamen’, die omhuld worden door het 3D-zichtbare lichaam en in je aura onderverdeeld in drie meer stoffelijke lichamen, of belevingswerelden, en vier meer spirituele lichamen/werelden. Met nog een eigenwijs ‘toetje’ naar de getallen 8 en 9.

 

Weet dat deze onderscheiden lichamen worden benoemd om alle onbewuste en bewuste energetische werkingen in onszelf enigszins begrijpelijk en inzichtelijk te maken. Dènk, voel en blijf uitgaan van ‘het geheel’ dat wij zijn. Het gaat om onze eigen ervaringen met deze lichamen, die middels alle chakra’s (en dat zijn er veel maar daarover volgende blogs) voortdurend met elkaar in wisselwerking zijn.

 

Zeven (licht)lichamen en – zoals wordt aangenomen – in volgorde vanaf het grove lichaam zichtbaar in de gekleurde uitstraling van onze aura:

 

 • Het stoffelijk lichaam dat bestaat uit een dicht grofstoffelijk deel en een etherisch deel. De energieverdeling zou in eerste instantie via het etherisch-causale lichaam in de chakra’s worden verzorgd (zie bij Atmisch lichaam)

 

 • Het emotionele lichaam om emoties te kunnen ervaren en te kunnen hendelen. Tevens wordt het het ASTRAAL lichaam genoemd waar de emoties zich bevinden, als ook je begeertes vorm krijgen. Ook dit lichaam zou gereguleerd worden door het etherisch-causale lichaam (zie bij Atmisch lichaam).

 

 • Het mentale lichaam waarmee wij kennis verzamelen en leren toepassen. Ook ontwikkelen we onze mentaliteit.

In de kundaliniyogatraditie wordt gesproken over drie denklichamen: het positieve denken, het negatieve denken en het neutrale denken. Alledrie de vormen hebben we nodig om een evenwichtig mens te worden.

 

 • Het intuïtief/medelevend lichaam, als brug naar de spirituele wereld.

Echter ook werkelijke compassie hoort bij dit lichaam.

A.A. Bailey noemt hier het Buddhisch bewustzijnsniveau.

 

 • Het atmisch lichaam (A.A. Bailey) betrekking hebbend op ons bewuste zijn en onze wilskracht, ook genoemd het etherisch – CAUSALE lichaam.

In dit lichaam woont Atman, dat betrekking heeft op het abstracte idee van Zelf (de Ziel ?). Het slaat impressies op van eerdere geboorten die we Karma noemen, het effect van acties uit het verleden op het hedendaags leven. Het zou ook de ontwikkeling reguleren van de fysieke en astrale lichamen en van hen worden gescheiden wanneer het fysieke lichaam sterft. Er wordt gezegd dat het causale lichaam één omhulsel heeft, het Gelukzaligheidsomhulsel, dat verwijst naar het gevoel dat je krijgt bij verlichting. Deze staat kan spontaan optreden in wat de psychologie noemt: ‘piekmomenten’ in de vorm van een krachtig, vreugdevol gevoel en toenemende helderheid (eerste en derde bullit bij onderstaande Broninformatie).

De onderlinge communicatie van personen heeft invloed op dit lichaam.

 

 • Het monadisch lichaam (A.A. Bailey). Monadisch komt uit het Grieks en betekent eenheid. Eigenlijk drie-eenheid, want het verenigt polariteiten en stelt de ziel in staat zichzelf uit te drukken in het stoffelijk lichaam en tot ontplooiïng te komen in voortgaande oneindige beweging, ook al moeten we een keer afscheid nemen van het leven op aarde door de dood.

Het wordt ook het universele liefdeslichaam genoemd, waar onvoorwaardelijke liefde kan worden geboren. Meditatie is het sleutelwoord van waaruit verbinding met het universum/onze bron/de ander ervaren kan worden.

 

 • Het goddelijk lichaam (A.A. Bailey: Logoïsch lichaam), wat ten grondslag ligt aan al wat leeft en waarmee wij verbonden zijn. Is deze mentale laag in het spirituele gebied ontwikkeld dan ‘weten’ wij ons voortdurend verbonden met onze kosmische bron en kennen wij ons eigen levensplan.

 

Noot
 • Vrij citerend uit een artikel van de filosoof en wiskundige Spinoza: Ons lichaam en geestvermogens worden gezien als schakels in een groot oneindig kosmisch gebeuren. Tot inzicht komen houdt in dat de menselijke geest inzicht ontwikkelt in zijn wezensbron, waarinde volkomenheid van de menselijke geest is gelegen.
 • Wij zelf hebben al of niet bewust invloed op die godskrachten die in ALLES ZIJN. Yogi Bhajan heeft ooit gezegd en daar voel ik veel bij: Als je God niet in Alles ziet, dan zie je God helemaal niet! Alles is heel veel: zgn. dode dingen, emoties, gedachten, sociale en geografische omgevingen, sterren en planeten. ALLES is letterlijk ALLES wat we ons kunnen voorstellen, maar ook wat we ons (nog) niet kunnen voorstellen.
 • Als vervolg op noot-2: Ik zelf bedank bijvoorbeeld mijn oude versleten pantoffels als ik ze weggooi, voor de diensten die ze mij hebben bewezen waardoor ik warme voeten hield. Deze uiting van respect naar de zgn. ‘dode’ pantoffel is voor mij logisch om te doen.
 • Er is sprake van een grote overgave aan dat wat wij kennen en ook aan dat wat wij niet kennen, met respect voor alles in en om ons heen. Deze overgave brengt ons – naar mijn inzicht en Spinoza citerend – naar de bron waarin de volkomenheid van de menselijke geest is gelegen.
 

 

 

Nog meer hoedanigheid rond de cijfers 7, 8 en 9

 

DE 7:

We bespraken 7 lichtlichamen. Het heilige, ofwel heelmakende getal 7 kun je ook benaderen als volgt (vrij geciteerd uit boek Yoga (Hatha) van Hans Wesseling:

De drieëenheid die wordt uitgedrukt in alle vormen in het materiële leven = 3.

Alle oerelementen in de materie die je overal in de wereld aantreft: vuur-water-lucht-aarde vertegenwoordigen het cijfer 4.

 

DE 8:

Maar we zouden geen zelf-denkend mens zijn als er geen 8ecijfer meer kwam in de vorm van het 5eelement: De Ether of Akasha.

Letterlijk citaat uit boek Yoga (Hatha) van HW: “Dit is de quinta-essentia, de kwintessens, alchemistisch ‘aether’. Dit is de denkenergie, die zich weer verenigd heeft met het ‘al’, maar nu met de rijke ervaring zich dat ook bewust te ZIJN.” Hieruit kun je putten vanuit je zgn. intuïtie.

 

De plat gelegde 8 staat voor het teken van de lemniscaat en is het symbool voor oneindige beweging en is symbolisch op te vatten als overgang van de heelheid in de grofstoffelijke driedimensionale mogelijkheden (7) naar de 9.

 

DE 9:

Dit getal staat voor oneindige creatieve mogelijkheden die het leven (geboren worden en sterven) kenmerken. Geboren worden en sterven kunnen we feitelijk al hier levend op aarde. Het moderne ‘rebirthing’ verwijst hier naar, maar dient goed door ieder persoonlijk te worden verstaan.

 

Noot
Zie deze URL zoals de wiskundige Georg Cantor naar het getal 9 kijkt: https://nl.wikipedia.org/wiki/Absoluut_oneindige.
 

 

Heel praktisch bezien voor de mens zie ik de 9 als persoonlijke mogelijkheid om totaal inzicht te krijgen in de beperkingen van het dagelijks leven op aarde en die beperkingen volledig te aanvaarden. Hierdoor stap je licht het leven door ook al heb je het zwaar. Mooi toch?

 

Nog een eindje te gaan, denk je? Het ligt dichterbij dan je denkt door te leren scherp waar te nemen wat er in jezelf gebeurt op lichamelijk, emotioneel, mentaal, intellectueel en spiritueel gebied. Hierbij de spiegelwerkingen leren beseffen van wat je denkt dat buiten je ligt maar in jouw eigen bewustzijn plaatsvindt. Ook je overgeven aan het ‘niet-weten’ kan helpen.

Weer heel praktisch: vraag jezelf twee keer per dag werkelijk af hoe je je voelt. Betrek hierbij je emoties, je lichaamsreacties en zelfs je specifieke lichaamscellen. Ervaar ‘de uitslag’ stil voor jezelf.

 

 

 

Samenvattend

Het is zinvol om jezelf, je lichaam en de werkingen van het lichaam te leren kennen. Met informatie en inzicht over de facetten en samenhang zul je beter in staat zijn jezelf gedetailleerder te observeren. Hier vanuit kan meer begrip voor jezelf en je gedragingen ontstaan met als gevolg meer innerlijke rust.

Let wel: ‘Jezelf’ is hier direct te leiden naar ‘de ander’ leren begrijpen, omdat je leert je te verhouden en het spiegelen met je omgeving te begrijpen. Inzicht leren krijgen in jezelf is dan ook allesbehalve egoïstisch of ‘navelstaren’.

 

 

 

Gebruikte broninformatie:

 

 

Wil je meer ervaring opdoen via hatha yoga en yogagerelateerde onderwerpen, meld je dan hier aan voor een proefles.

 

Een reactie op dit blog stel ik op prijs.

 

 

Download hier het PDF van dit blog

 

 

 

Interessant? Ik waardeer het als je dit deelt. Dank!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Categorieën: Blog, Nieuws en Yogafilosofie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 − 4 =

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.