Wil je meer leren over je chakra’s? Lees verder …

 

 

Onze chakra’s, inleiding – dd. 190601

 

Chakra’s worden gevormd door de golvende werking van de zogenaamde nadislijnen, krachtlijnen. In mijn blog “Speel een vrij spel met jouw energie etc..” is al ingegaan op de werking van nadis, waaronder Ida, Pingala en Sushumna. Lees dit nog eens na voor al je duidelijkheid.

Lees eventueel ook nog eerst het blog over ‘Ons lichaam waar gaat het om’.

 

De Occulte Woordentolk van G. de Purucker zegt het volgende over het woord ‘chakra’:

De oorspronkelijke betekenis is ‘wiel’.

Chakra betekent ook een cyclus, een bepaalde tijdsperiode waarin het wiel van de tijd eenmaal rondwentelt.

Eveneens worden met chakra’s centra, of knooppunten in het lichaam aangeduid, waarvan men aanneemt dat er stromen stoffelijke en geestelijke energie samenkomen.

Deze fysiologische chakra’s werken in het stoffelijk lichaam door middel van het astrale modellichaam. Zij strekken zich uit van het gedeelte rond de kruin tot de streek van het schaambeen.

 

Hoeveel chakra’s?

Wij zouden 24 chakra’s aan de voorkant van het lichaam bezitten, 30 aan de achterkant en 9 in het hoofd. In mijn blogs ga ik in op de zeven hoofdchakra’s die betrekking hebben op onze hormoonhuishouding. Chakra’s hebben alle een eigen functie in het totaalsysteem van het lichaam.

 

Chakra’s als ‘draaiende wielen’

Deze knooppunten van energie zijn door helderzienden waar te nemen als draaiende wielen omdat zij in- en uitspiralen.

 

De energie verfijnt zich richting de hogere chakra’s van de stuit naar de kruin. Die verfijning wordt steeds intenser wanneer je zelf tot inzicht komt met welke energie je hebt te maken en hoe je vanuit je eigen bewustzijn die energiewerking en -beleving kunt beïnvloeden. Terugkomend op de zichtbare draaiende wielen, zien deze er bij de lagere chakra’s anders uit dan bij de hogere. Er worden als het ware bloembladen gezien: bij de lagere veel minder dan bij de hogere, vanwege het respectievelijk langzamere of snellere uitwisselingsproces van stoffelijke en geestelijke energie.

 

De ‘bloembladen’ en denkenergie verfijnen.

In figuratieve uitbeeldingen van de chakra’s zien we 7 ronde figuren die er alle anders uitzien. Zij hebben een verschillend aantal bladen. Van de 7e naar de 1e chakra respectievelijk: 1000, 2, 16, 12, 10, 6 en 4. Dit verschil in aantal zou worden veroorzaakt door de snelheid waarmee de ‘wielen’ draaien en tevens welke in- en uitstroming er plaatsvindt: puur lichamelijk, geestelijk, universele liefde, het zien en het weten (Bert van Riel: Drieëenheid in de Chakra’s, blz. 54).

Dat de 6e chakra slechts 2 zichtbare bladen heeft, is als volgt te verklaren. Ik citeer Hans Wesseling uit zijn boek Wat is Yoga, blz. 125: “In de 6e chakra zetelt het besef van een-zijn in dualiteit en altijd de dualiteit nodig te zullen hebben om een te worden. Men ziet daar ook wel de liggende acht, ofwel het lemniscaat, aangegeven en is een teken van oneindigheid.”

 

Kleuren

De bij de chakra’s vaak genoemde kleuren zijn wat omstreden. Kleuren die door helderzienden worden gezien kunnen afwijken en hebben te maken met de balans van het bepaalde chakra en de invloed van buitenaf. Zie hierover meer bij de afzonderlijke chakra’s.

 

Enkele connecties met de chakra’s

Er wordt in de yogaleer ook samenhang aangegeven met: planeten, metaal, voedsel, bomen, kruiden (wierook), edelstenen en goden. Ook de guna’s worden genoemd die de drie natuurkrachten vertegenwoordigen: tamas, rajas en satva.

Zeker kom ik nog terug op deze guna’s.

 

Zogenaamde ‘hulp’-chakra’s

Naast zeven hoofdchakra’s is er ook een aantal hogere chakra’s die direct zijn gerelateerd aan de hoofdchakra’s. Tevens is er sprake van lagere chakra’s of energiecentra die onder de wortelchakra (de stuit) liggen. Ook in de handen en ellebogen zijn energiepunten te traceren.

 

Noot

Het blijft een wonderlijk traject dat de energie in ons lichaam afloopt. We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar in elke cel van ons lichaam vindt voortdurend uitwisseling plaats van fijnstoffelijke prana of levensenergie.

Daarom blijft bijvoorbeeld je kleine teentje keurig in tact en blijft het beweeglijk. Door allerlei oorzaken kan deze energieuitwisseling echter worden verstoord.

 

Iets persoonlijks over energetische verstoring:

Mijn linker grote teen kan ik niet van binnenuit buigen, maar is uitsluitend met mijn hand toch gemakkelijk te buigen, dus vanuit een externe prikkel. Hier is duidelijk sprake van een verstoring in de energieuitwisseling en wordt het signaal vanuit de hersenen: ‘buig je linker grote teen’ niet door mijn stoffelijke grote teen via de zenuwbanen opgepakt. Ik vermoed dat dit ‘euvel’ is ontstaan na een onvoldoende behandelde – en ook iets door mij verwaarloosde – verstuiking van mijn voet, vele jaren geleden, waar ik nog steeds last van heb. Dit is helaas traumatisch geworden. Alleen: ik heb geleerd mijn voet te versterken, lenig te houden en voortdurend iets meer uit te dagen dan mijn rechter voet. De totale gesteldheid van de linkervoet is hierdoor aanzienlijk verbeterd, maar ja … Die ene grote teen is èrg eigenwijs. Dat zet mijn ikkie dan ook even op zijn plaats, want we hebben als mens veel maar niet alles in de hand. Ik kan er gelukkig om grinniken als ik zie dat hij niet in beweging komt als ik hem met mijn wilskracht wil buigen.
 

De endocriene klieren

Citerend uit het boek ‘De drieëenheid in de chakra’s’:

Men zou de chakra’s de voordeuren of filters van het lichaam kunnen noemen. Ze doseren wat het lichaam in mag komen. Die dosering is hard nodig omdat het leven ons een enorme hoeveelheid spanning van allerlei soort aanbiedt. We kunnen slechts enkele spanningen aan die in ons lichaam passen.

 

Zoals genoemd vindt er uitwisseling plaats tussen alle energiegebieden. Wanneer een hoofdchakra niet goed functioneert, kan een hulpchakra het signaal geven dat er iets mis is. Wanneer een hulpchakra harmonieert met een hoofdchakra bezitten beide dezelfde kleur (trillingsfrequentie), anders ontstaat er een kleurverschil. Bij de gangbare alternatieve geneeswijzen van het totale lichaam vormen de hulpchakra’s een belangrijke steun. Te denken valt aan acupunctuur, -pressuur en reiki.

 

De groep van zeven hoofdchakra’s en hun respectievelijke klierfuncties:

  • Muladhara / fundament / staartbeenchakra: de seksorganen
  • Svadhisthana / zetel van het zelf / heiligbeenchakra: de bijnieren
  • Manipura / stad der juwelen, ook wel zonnevlecht: pancreas of alvleesklier
  • Anahata / niet beroerd, aangeraakt / hartchakra: het hart of de thymusklier
  • Vishudha / puur / keelchakra: de schildklier
  • Ajna / besef een te zijn in dualiteit / voorhoofdchakra: de hypofyse
  • Sahasrara / vanuit drieëenheidsbesef opgaan in het ‘Alles’ / kruinchakra: de epifyse.

Tezamen vormen deze zeven chakra’s de endocriene klieren in ons lichaam. Het moge duidelijk zijn dat de chakra’s wezenlijke elementen vormen die nodig zijn bij de gezondmaking of het gezond houden van het lichaam.

 

Resumé

Alle hoofd-, hogere-, lagere chakra’s en andere energiecentra hebben een voortdurende – leidende of ondersteunende – uitwisseling met elkaar en HOE die uitwisseling vorm krijgt zegt iets over wat wij leren en hoe wij wijzer worden in ons leven, wat altijd een individuele kwestie is.

Wanneer je nieuwsgierig bent naar de processen van je eigen energiehuishouding en vaker oefent met de energie die hoort bij de diverse chakra’s, dan zul je steeds beter gaan merken dat de beleving van een bepaalde chakra veel reëler en intenser wordt wanneer je beseft dat die bepaalde chakra met elke andere chakra samenhangt.

Je zult steeds meer inzicht verwerven in de verhouding lichaam/geest en wat je zelf kunt doen voor de balans hiertussen.

 

Dit blog is als tweede basis gelegd voor de bespreking van de afzonderlijke chakra’s en zal in de loop van de tijd steeds aangepast worden tot het een zo volledig en toegankelijk mogelijke inleiding is geworden over dit interessante energie-uitwisselingssysteem in en om ons lichaam.

 

Verklarende woordenlijst

Kshetram = reflectie van het oorspronkelijke chakra-triggerpoint. Wanneer we ons concentreren op de kshetram wordt een sensatie gecreëerd die door de zenuwen naar de chakra zelf leidt. Chakra’s hebben een fysieke manifestatie die direct is te localiseren aan de voor- en achterzijde van het lichaam, gelegen op dezelfde horizontale lijn. Citaat uit: zie BRONNEN punt 4.

Zaadklank = Een zaadklank is in de chakrapsychologie een basisklank, voelbaar op verschillende plaatsen in het lichaam. Door je lichaam een monotone klank aan te bieden op die plek waar de meeste onrust bestaat, creëer je rust.

Mantra = innerlijk of hardop herhaling van eenzelfde woord(enreeks). Elke uiting of gedachte die sterk genoeg is om de innerlijke toestand van een persoon of van de wereld te beïnvloeden, kan een mantra worden genoemd.

Osho:

“Een mantra is niet alleen iets om te zingen.

Het is niet zingen.

Een mantra is iets om diep in je wezen te laten zinken, net zoals wortels diep de aarde in gaan.

Hoe dieper de wortels de aarde in gaan, hoe hoger de boom de lucht in gaat. “

 

BRONNEN:

  • Occulte Woordentolk, G. de Purucker
  • “Drieëenheid in de chakra’s” van Bert van Riel.
  • Yoga (Hatha) van Hans Wesseling

 

LINKVERMELDINGEN

* Blog 190202-190504 Speel een vrij spel met jouw energie en leer over de werking van kundalini.   URL: https://yoga-capelle.nl/2019/05/speel-een-vrij-spel-met-jouw-energie-en-leer-over-de-werking-van-kundalini/

** Blog over ons lichaam: https://yoga-capelle.nl/2019/05/ons-lichaam-waar-gaat-het-om/

 

Een reactie op dit blog stel ik op prijs.

 

Je kunt je hier aanmelden voor een proefles.

 

190601 De chakra’s, waar praten we over ?

 

Interessant? Ik waardeer het als je dit deelt. Dank!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Categorieën: Blog, Nieuws en Yogafilosofie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twaalf − zeven =

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.