Wil je (veer-)krachtiger in het leven staan? Wees je bewust van de werking van je tweede chakra

Voor een algemene inleiding over de chakra’s en nog specifiek over het eerste chakra, scroll dan door naar de laatste alinea voor de linken naar die pagina’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het motto, of grondtoon van de tweede chakra, ofwel heiligbeenchakra of Swadhisthana:

De dans van de tegenstellingen, of liever: de dans van de tegenDELEN.

 

Bij Swadhisthana gaat het om dansen, bewegen.

 

Het gaat om onze driften, seksualiteit, vlinders in de buik en relaties in het algemeen. Het gaat om spelen met onze levensenergie!

 

 

Wanneer de tweede chakra goed ‘draait’ zul je blijk geven van voldoende veerkracht wanneer dingen tegen zitten.

 

Kenmerken:

Plaats: het gebied van het seksorgaan.

 

Kshetram (= reflectie van het oorspronkelijke chakra-triggerpoint)

Voorzijde van het lichaam ter hoogte van het schaambeen.

 

Betekenis

Beminnelijkheid, Je eigen woning. Swadhisthana betekent: zetel van het zelf.

 

Element, gevoelstoestand en energievorm.

De energie is verbonden met het element Water. Niet vreemd dat de

gevoelstoestand dan ook met tranen wordt geassocieerd en de energievorm vloeistof is.

Citaat uit boek Yoga (Hatha) van Hans Wesseling:

“De tweede chakra heeft als symbool de halve maan (de maan is het symbool van het onbewuste). In de eerste chakra was er slechts eenheid van geest en stof, in het tweede ontstaat als het ware de drijfveer, ook nog ‘onbewust’ om dat ZIJN te bevestigen. Het is de VORMGEVER van de bestaanswil en de geestelijke tegenhanger van de bijnieren.”

 

Functie of grondslag en doel van de energie

Grondslag voor je ontwaakte emoties, behoeften en seksualiteit. Je leert vanuit verlangen verbondenheid scheppen. Plezier, voortplanting en creativiteit zijn items. Er is een behoefte naar emotionele zekerheid, stimulerende omgeving en veiligheid.

 

De heersende kracht: Aantrekking van tegendelen.

 

Emotie

Stemmingen, gevoelens, gehechtheid, verwarring, verleiding.

Onderdrukking van seksualiteit, verlangens en emoties houdt in dat je ze in essentie niet bewust wil worden, je stopt het diep weg, waardoor zij feitelijk aan – ongerichte – kracht toenemen. Onze instincten kunnen ons dan ook aardig in het ootje nemen, omdat nog onbewuste krachten naar boven kunnen ‘schieten’.

Noot:
Meesterschap over de instincten van Swadhisthana kenmerkt het ontwaken van deze chakra, wat inhoudt dat ook andere energieën (chakra’s) in onszelf aan het ontwaken zijn, zoals veiligheid, wilskracht, liefde, ook zelfliefde, zelfinzicht, wijsheid, verbondenheid met je diepste zelf (ziel) en anderen.
Het verkrijgen van meesterschap over Swadhisthana lijkt een voortdurende evenwichtsoefening, in allerlei situaties en relaties.
 

Klieren: Eierstokken, testikels.

 

Bij slecht functioneren van de energie: Impotentie, frigiditeit, problemen met de blaas, baarmoeder, nieren, stijfheid in de onderrug.

 

Recht: Vanuit voelen plezier hebben.

 

Corresponderende lichaamsdelen: Baarmoeder, genitaliën, nieren, blaas, bloedsomloop.

 

Kwaliteiten: Onthechting, vertrouwen, meesterschap over de emoties, het onbewuste en de onbewuste instincten.

 

Bijbehorend zintuig

Smaak, de tong. Eet niet te veel; dan houd je contact met je lichaam. Dit geldt wellicht ook voor seksuele handelingen.

Klank: Zaadklank of basismantra VAM. De klinkerklank is OE, als in ‘doe’. VAM wordt in actieve vorm gechant als VANG. De ng aan het eind duidt op activiteit (dus) in het heden. Denk maar aan het Engelse: I am goïng, doïng, walking, breathing etc….

 

Werkwoord: Voelen.

 

Dieren, de bloembladen en hun samenhang

Dieren: Makara, vis, zeewieren.

De makara staat voor zeedraak, een uit delen van een krokodil en een olifant samengesteld fabeldier uit de Hindoeïstische mythologie. Makara betekent ook voertuig (voor de Zeegod en Riviergodin) en lijkt te staan voor de aanvang van transformatie.

 

De bloembladen: Zes.

Bij de vier blaadjes van de eerste chakra worden blaadje vijf en zes gevoegd, die de in- en uitstroming van de lichamelijke gevoelens weergeven (Bert van Riel in zijn boek: De Drieëenheid in de chakra’s).

 

Meerdere citaten uit ‘De Drieëenheid in de chakra’s’:

“In de staartbeenchakra bevindt zich het symbool van de olifant. Dit wil zeggen dat de olifant in staat is om de aarde te kunnen dragen. De aarde als moeder-aarde vanwege de voedingsbodem voor al het leven. De olifant symboliseert dus eigenlijk de moeder. De moeder (aarde) is degene die ons kan dragen. De olifant is in dit symbool ook de illusie van de aarde.

Het symbool in de tweede chakra van de “olifant in de krokodil” kun je zien als een transformatie van de olifant in een draak: de makara, of zeedraak in het water. Het water is de symboliek van de vrijheid, het kunnen rondspartelen, het kunnen zijn. De zeedraak zal het water proberen te beschermen en ervoor zorgen dat wij het water niet kunnen bereiken.”

In de pubertijd denken ouders het vaak beter te weten dan hun puber, en andersom. De zeedraak symboliseert die strijd.

Helder zal zijn dat er niet alleen een gevecht plaatsvindt met de ouders, maar dat er ook een innerlijk gevecht ontstaat in de puber waar de eerste en de tweede chakra sterk bij zijn betrokken. De opgroeiende mens wil expansie, vrijheid, leren, bewegen, veranderen, stromen: ons geestelijk vermogen dient te groeien door ervaring en het stoten van onze eigen neuzen.

Noot
Waar de moeder (gesymboliseerd in de dragende olifant) bij de geboorte van haar kind ruimte gaf voor de lichamelijke en geestelijke groei, wordt zij bij het opgroeiende kind de belemmering voor de ontwikkeling (gesymboliseerd in de zeedraak). Het leven ‘leven’ dwingt het opgroeiende kind om los te komen van de moeder. En …. Zelf te gaan scheppen en creatief te leren zijn. Eigenlijk is dit ook jezelf voortplanten, dat je hele leven kan blijven plaatsvinden. De lichamelijke voortplanting is van tijdelijke aard.
Het aarde-element van de 1e chakra en het waterelement van de 2e chakra komen bij elkaar en dagen elkaar uit: wie wint? Bij bespreking van de chakra’s 3 t/m 7 zal naar voren komen dat het niet gaat om winnen maar om over-winnen. En dit geldt wellicht voor de ouders en de puber. Beiden zijn zij elkaars verspiegeling. Beiden moeten respectievelijk leren om los te laten en los te komen en ook te gaan merken dat zij dan toch (of juist ?!) verbonden blijven met elkaar. Dit is werkelijk overwinnen in de zin van ‘over het winnen heen’. De twee onderste chakra’s laten in ieder geval duidelijk zien: Aarde en water hebben elkaar nodig.

 

Bijbehorende kleur: Vermiljoen tot oranjerood. Zie “Samenhang met andere chakra’s”.

 

Yogapad: Tantra en samenhang met andere chakra’s.

De seksorganen worden ook genoemd bij de 1e chakra. Dit wordt wel verschillend geduid, want veelal worden de seksorganen aan de 2e chakra, heiligbeenchakra, gekoppeld. Denk aan ‘vlinders in de buik’ als je verliefd bent.

De oranje-rode kleur zal heftiger rood uitstralen naarmate wij gevoelens vooral seksueel projecteren in dit 2echakra.

Bert van Riel zegt in zijn boekje: “Als deze chakra te heftig uitstraalt, is de spanning in het heiligbeen veel te hoog. Dit niet prettige gevoel zal men dan terugkoppelen naar de 1e chakra, de bijnieren, waarin adrenaline wordt aangemaakt. Hierdoor ontstaat een stuwend effect in het lichaam en wordt een remmend effect, een antidood, gegeven op de 2e chakra, waarin de gevoelens dan ook prompt wegzakken. Door de stuwing wordt de spanning naar boven gebracht: naar de keel. Er ontstaat een onzekerheid in de keel, een blokkade waardoor men zich niet kan uiten.

Een voorbeeld hiervan is de jongen die zich seksueel erg opgewonden voelt raken door een meisje, maar hij weet niet hoe met deze emotie om te gaan. De spanning zakt op zeker moment weg, maar hij kan zich onmogelijk uiten naar het meisje over de gevoelens die hij had/heeft. Dit lijkt een gevolg van een oververhitte 2e chakra.

 

In de 2e chakra worden de instinctieve driften ervaren, waardoor een gevaarlijk spel door ‘blinde drift’ kan ontstaan in jezelf en in je omgang met anderen.

Daar de energie van de 2e chakra ongelooflijk sterk kan zijn en we soms geen weerstand kunnen bieden aan die energie, is het van groot belang meer te gaan snappen van de inwerking van alle chakra’s op elkaar.

De samenhang met de 3e chakra is bijvoorbeeld dat het ‘ik’ of ‘ego’ mee gaat doen en iemand voor jou ’begeerlijk’ kan worden. Dit roept emoties op die je in principe fysiek seksueel wil bevredigen.

In de loop van je leven komen er meer overwegingen en mogelijkheden om bevrediging te vinden in je behoeften. Ook kunnen je behoeften transformeren naar meer geestelijke behoeften die je net zo goed wenst te bevredigen. Je leert zelf, behalve fysieke zelfbevrediging, geestelijke bevrediging te vinden in de werking die uitgaat van werkelijk zelfinzicht en inzicht in waarden en genoegens van het leven. Eigenlijk: door ervaring opgebouwde zelfverwerkelijking geeft – ongeziene en misschien wel ongemanifesteerde – een ‘vreemde’ bevrediging voor veel van je behoeften. Je ik-gericht- en gehechtheid bij behoeftebevrediging leer je doorzien als beklemmend en geen blijvend genot opleverend. Wanneer je jezelf ervaart in de oneindige wisselwerking met ieder ander en tegelijkertijd beseft in elk nieuw moment zelf te kunnen kiezen voor Liefde of Angst (zich uitend in b.v. haat), dan kun je ontdekken dat alles wat je verlangt al in je is. Wauw ! Dit kan heel vreugdevol worden.

 

TANTRA

Is dit misschien de werkelijke betekenis van tantra? ‘Tan’ betekent toon (geluidstrilling) en ‘tra’ duidt op drie. Om tevoorschijn te kunnen komen heeft 1 ding een tegendeel (2) nodig (zie de link onderaan dit blog over ‘de tegendelen’). De 3 houdt het samengaan van 1 en 2 in, ook wel het bewegende verschil genoemd omdat deze 3 weer een nieuw tegendeel zal zoeken (4) en er weer een nieuw ‘verschil’ ontstaat dat weer een ander tegendeel (5) zoekt. De TAO zegt ergens: De 2 valt in de 3, valt in de 4 en valt in de tienduizend dingen … en wellicht ook nog tegelijkertijd, dus Tantra betekent sowieso beweging al om en (werken aan) ìnzicht in de seksuele energie.

Drie uitingen van tantra in de kundaliniyogatraditie:

Witte tantra

De tantra als innerlijk groeiproces wordt ‘witte tantra’ genoemd.

Rode tantra

De tantra tussen twee mensen heet ‘rode tantra’. Als het goed is leer je hier samen verdieping van het seksueel genot te vinden waarbij het lichamelijk orgasme niet het eerste doel is. Wanneer je goed op elkaar bent afgestemd kan er een ‘oceanisch’ gevoel ontstaan met als resultaat een ‘kosmisch orgasme’ (L. Peerbolte, psycholoog) waarin je naar lichaam en geest samenvloeit.

Zwarte tantra

Bij ‘zwarte tantra’ is het uitgangspunt de donkere kant in je leven naar boven te brengen en door inzicht hierin het licht in je leven opnieuw te ervaren. Wellicht valt ‘zwarte magie’ ook hieronder.

In de kern gaat het bij alle drie de vormen domweg om tantra als inzichtsweg.

 

Nog iets over TAO in dit verband ter overweging:

TAO is ‘de weg’ die voor alles en iedereen geldt. Probeer de werking die ik beschrijf bij bovengenoemde getallen, aan te voelen. Ervaar en sta open voor nieuwe ervaringen, en dat kan op allerlei vlak zijn waarvan seksuele fysieke behoeftebevrediging er een van is. Jouw individuele energie kan, wanneer goed gekend, je laten genieten op vele vlakken van het leven. Nogmaals: geen enkele chakra staat dan ook op zichzelf en wordt gevoed door alle andere !

Mijn idee is dat intieme seksuele relaties, ook op langere termijn, de meeste kans van slagen hebben wanneer beide personen op hun eigen wijze open staan voor verandering, vernieuwing, zelfreflectie. Hierbij verantwoording nemend voor eigen geestelijke groei, resulterend in steeds meer inzicht in het eigen spirituele- en zielewezen. Hierdoor ontstaat meer werkelijk begrip en respect voor jezelf en elkaar, omdat je leert jezelf in de ander te zien, en de ander in jou. Een ‘mondvol’ wat ik hier benoem, maar zie eens hoeveel mensen gaan scheiden en bij een nieuwe relatie weer tegen dezelfde spanningen en problemen aanlopen ?!

 

Guna: Tamas. Dit principe wordt in een ander blog nog nader uitgewerkt.

 

Wil je nu al iets ervaren, voer dan deze eenvoudige yogahouding (asana) uit voor harmonisering van de 2e chakra: de ‘godinnenhouding’ (ook voor mannen):

Op de rug liggend trek je de knieën op met de voeten op de grond en tegen elkaar. Laat nu beide benen uiteenvallen, zodat de voetzolen tegen elkaar komen. In deze houding worden de liezen die met de 2e chakra zijn verbonden, geopend.

Aanvaard de ruimte die je al of niet hebt om de benen ver te laten zakken. De zwaartekracht laat je het echte werk doen. Je zult merken dat de benen geleidelijk aan iets verder zullen zakken. Je hoeft niets te forceren. Adem rustig in de lage buikstreek en breng je ademaandacht naar de plaatsen waar je de rek goed voelt. Eventueel leg je de handen op de liezen.

Het kan zijn dat de benen wat gaan trillen of dat er meer pijn ontstaat. Sluit dan de benen met de handen, waarbij de benen zich LATEN optillen door de handen. Na een rustmoment met de knieën naast elkaar open je de benen weer. Herhaal dit zo nodig een paar keer.

Rond de houding af met een observatie in savasana: languit op de rug liggen.

 

 

Vertrouw, laat los en blijf ‘stromen’ en bewegen in je leven.

 

 

 

BRONNEN:

  • Alberto Paganini, YOGASOMA.be / tweede chakra (uit: Themanummer 5: Een reis door de chakra’s)
  • Boek: Yoga (hatha), Hans Wesseling.
  • Boek: Drieëenheid in de chakra’s, Bert van Riel.

 

LINKVERMELDINGEN.

 

 

Een reactie op dit blog stel ik op prijs.

 

 

Wil je het yogapad op? Meld je dan hier aan voor een proefles.

 

 

Hier vind je het PDF van dit blog

 

 

 

Interessant? Ik waardeer het als je dit deelt. Dank!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Categorieën: Blog, Nieuws en Yogafilosofie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twaalf + acht =

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.