Wil je je wilskracht beheersen of … beheren? Wees dan nieuwsgierig naar de werking van de 3e chakra, Manipura

 

Voor algemene informatie over de chakra’s en nog specifiek over de eerste en tweede chakra, en onze verschillende ‘lichamen’ scrol dan door naar de laatste alinea voor de linken naar die pagina’s en … voor praktische tips.

In de hiernavolgende tekst zul je hier en daar wat herhalingen tegenkomen, maar dan gaat het om iets meer (technische) uitwerking van hetzelfde of in een andere context.

 

 

Het motto, of de grondtoon van Manipura, de 3e chakra, die ook zonnevlecht of plexus solaris wordt genoemd

 

 

 

Beginnend met een vrij citaat uit het boek ‘Yoga (Hatha)’ van Hans Wesseling zet ik de toon voor dit blog.

Manipura betekent ‘stad der juwelen’ (het denken ruimer en schoon maken) met als symbool de omgekeerde driehoek. Het is de uitdrukking van het ook niet altijd bewuste ‘ik’ op deze plek. In je persoonlijke evolutie ervaar je je individualiteit.

 

Ontwikkelingsaspecten die met de 3e chakra van doen hebben:

 

In plaats van vanuit een vermoeide houding je leven leiden, leren leven vanuit dynamiek en wilskracht, constructief leren zijn. Leren om te handelen vanuit gecentreerd zijn in jezelf.

Weer vrij geciteerd uit ‘Yoga (hatha):

De 3e chakra betreft onze begeerten en de daarmee opgeroepen emoties. Begeerte is een weer iets fijnere energieweergave dan de driften. Bij blinde drift doet het ik/ego niet mee. Begeren doen we met het ego en roept emoties op die het ‘ik’ ertoe bewegen ze te bevredigen, stoffelijk zowel als geestelijk (wijs-begeerte).

Begeerte lijkt iets echt menselijks en is ik-gericht. Ieder mens heeft zijn begeerten, heeft zijn emoties en dit op zichzelf gezien tekent zijn houding van afgescheidenheid van alles buiten hem.

 

Je kunt verliefd worden, iemand begeren, en dit verwarren met echte liefde. Wanneer je met iemand gaat samen leven en je doet dit vooral vanuit je begeerte en verliefdheid, dan kan je relatie tegenvallen. Je partner zal wellicht niet voldoen aan jouw veelal hooggespannen verwachtingen. Zo gaat het vaak, want het is zo fijn om te begeren en verliefd te zijn. Wanneer je in die emoties zit, heb je veelal het gevoel dat dit ‘voor eeuwig’ zo blijft, vandaar al die liefdesliedjes over eeuwige trouw, maar ook over ‘set me free !’ Het lijkt er soms op dat elkaar ‘free setten’ je weer terug zal leiden vanuit een chaotische situatie naar meer rust en vrede en ook hernieuwde vrijheid. Misschien is dat zo, maar misschien ook helemaal niet.

 

Tijdens een beginnende relatie zul je door de vele weerspiegelingen – van elkaar in elkaar – ontdekken dat het behoorlijk lastig kan zijn om goed met elkaar om te gaan en dat je nog veel hebt te leren over echte liefde. ELKE relatie, ook – en bij uitstek – de intieme, is een leerschool om de innerlijke reis aan te gaan naar inzicht in jezelf, je drijfveren en werkelijke liefde die duurzaam is. Het gevoel van liefde, maar ook vrijheid, vrede en innerlijke rust, kunnen op ieder moment van de dag en nacht tot je beschikking staan! Dit kàn een flinke tijd duren voordat je die ervaring zo hebt, want er kunnen ook uiterlijke omstandigheden zijn die je echt – en heel reëel – belemmeren in het gaan ervaren van liefde, vrijheid, vrede en innerlijke rust.

 

Weet dat je hoe dan ook in elke situatie een innerlijke keuze hebt om je INTENTIE (dus wens- en wilsgedachte) in te zetten om toe te werken naar dat wat jij (jouw ziel?) het liefste wil, bijvoorbeeld innerlijke vrijheid en vrede, ONafhankelijk van je uiterlijke omstandigheden! Zelfs in gevangenschap en alle ellende die dit met zich kan meebrengen, kun je die intentie inzetten vanuit een diep aanvaarden van je lot op dat moment. Aanvaarden is aan-vaarden, is aan-varen, ofwel het ‘varen aan zetten’: je blijft voor en in jezelf in beweging, vloeiend. Vanuit aanvaarding van je lot – en innerlijk krachtig inzetten van je intenties – kun je uiteindelijk in een nieuwe situatie terecht komen die meer bij jouw geestesgesteldheid past. Dit kun je echter nooit en te nimmer ‘in de tijd’ afdwingen. Bijvoorbeeld heeft Nelson Mandela er ook heel wat jaartjes over gedaan voordat hij uit de gevangenis vrij werd gelaten en met ongekende veerkracht zijn leven weer oppakte, of liever gezegd: bleef oppakken, in nieuwe omstandigheden.

 

Maar eerlijk is eerlijk: er zijn ook geestelijk sterke mensen die simpelweg worden vermoord, denk aan Martin Luther King. De oorzaak die daaronder ligt vanuit mijn verhaal over INTENTIE, weten we vaak niet en kunnen we vaak niet weten. Er valt al met al door jou en mij in het leven niets af te dwingen. Het leven heeft zo zijn eigen wetten waar oorzaak en gevolg in veel gevallen niet te duiden is. Daar moeten we mee leven, maar juist daarom zijn we verantwoordelijk EN VRIJ om onze eigen oorzaken en gevolgen op elk moment in ons leven, gezien de omstandigheden, richting te geven.

 

Daartoe kunnen we onze 3e chakra heel goed inzetten. Zo leren wij om dienstbaar te zijn aan de werking van onze 3e chakra, in plaats van dat het ik/ego van de 3e chakra valt in de valkuil van begeerten en onbegrip van de functie hiervan voor je leven EN de verbinding met anderen.

In een goedwerkende 3e chakra wordt de denkenergie al duidelijker en gaat zich verfijnen.

 

De vierde en de daarbovenliggende chakra’s hebben weer andere, meer verfijnde, functies om je behulpzaam te zijn bij deze innerlijke inzichtsweg naar vertrouwen, discipline, concentratie en doelgerichtheid, liefde, vrede en geestelijke vrijheid.

 

 

Kenmerken:

 

Plaats: Tussen navel en plexus solaris.

 

Kshetram (= reflectie van het oorspronkelijke chakra-triggerpoint)

De navel.

 

Betekenis

Flonkerend juweel / ‘stad der juwelen’ (het denken ruimer en schoon maken).

 

Element, gevoelstoestand en energievorm.

De heersende kracht is verbranding.

De energie is verbonden met het element Vuur.

Vrij geciteerd uit Reis door de chakra’s van Paganini:

In ons lichaam stroomt de energie – als hoofdstroom – opwaarts en neerwaarts.

Van beneden naar boven bekeken is de eerste chakra de aarde.

De aarde geeft stabiliteit maar heeft geen dynamiek. Die stabiliteit, die gronding is nodig, anders ga je zweven. Maar als het alleen daarbij blijft, dan ben je gegrond als een rots, maar kun je eigenlijk niet veel doen.

 

De 2e chakra staat voor water en dit heeft op zichzelf geen eigen richting, geen eigen wil, de vorm wordt bepaald door de beker waar het in zit of de bedding waardoor het stroomt.

 

De 3e chakra met VUUR als element heeft wel een eigen richting. De vlammen reiken naar omhoog. Vuur verbrandt de materie. Alles wat vastzit in onszelf wordt verbrand en als licht getransformeerd naar de 4echakra (hart) gestuurd.

 

Functie of grondslag en doel van de energie

Grondslag voor je gevoel van eigenwaarde.

Functie: wil, macht, kracht.

Doel van de energie: transformatie, zelfbewustzijn, doorgronden van je persoonlijke identiteit en aansluiting zoeken bij gelijkgestemden en verbondenheid.

 

Krachten en machten verbonden met sociale regels.

De volgende tekst is deels vrij geciteerd uit Reis door de Chakra’s.

Gevolgen van misbruik van de 3e chakra is onze macht aanwenden om te domineren over anderen. Gevolgen op lichamelijk individueel niveau kunnen zijn: maagzweren, hart- of leverproblemen, diabetes etc.

Oorlogen, aanslagen, bosbranden en energiestoringen zijn enkele gevolgen op groter niveau.

Het andere extreme is geen macht, geen kracht, geen eigen richting of weg volgen, gewoon zacht en engelachtig willen zijn. Dan mis je ook de kracht om jezelf of je doel te realiseren in de wereld. Zo word je het passieve object in handen van manipulatieve krachten of mensen.

 

Al met al:

Je eigen kracht wordt het best ontwikkeld door samen met anderen op de aarde zaken te verwezenlijken die – en misschien pas op de lange duur – zinvol uitpakken voor iedereen. Of iets positief of negatief uitpakt, die ervaring kan per groep verschillend zijn en heb je niet altijd in de hand. Zowiezo is een voorwaarde dat je constructief ingesteld bent voor jezelf en je omgeving (lees ook: je eigen directe buurt, woonomgeving) en consequent en met discipline werkt aan je eigen ontwikkeling qua kennis voor je werk en voor je persoonlijk leven.

 

Emotie

Woede, maar ook apathie. Wanneer je bang bent dan trekt vaak je maag samen, je voelt dan de spanning in deze chakra. Wanneer de chakra goed werkt heb je voldoende zelfwaardering en kunnen angstige gevoelens minder vat op je hebben.

 

Klieren

Pancreas of alvleesklier en de bijnieren.

 

Bij slecht functioneren van de energie

Buikkrampen, slecht functioneren van spijsverteringsstelsel, maagzweren, hart- of leverproblemen, diabetes, hypoglycaemie. Ook: last van de spieren.

Op makroniveau: Oorlogen, aanslagen, bosbranden en energiestoringen.

 

Recht

Om te mogen handelen en een afzonderlijk persoon te mogen zijn. Loslaten (vertrouwen).

 

Corresponderende lichaamsdelen

Spijsverteringssysteem, spieren.

 

Kwaliteiten

Constructieve energie en dynamiek, wilskracht, creativiteit, vitaliteit, vrijheid van ziekte en stralende gezondheid.

 

Bijbehorend zintuig

Gezichtvermogen.

 

Klank: Zaadklank of basismantra RAM. De klinkerklank is AAA, als in ‘vader’. RAM wordt in actieve vorm gechant als RAAAAANG. De ng aan het eind duidt op activiteit (dus) in het heden. Denk maar aan het Engelse: I am goïng, doïng, walking, breathing etc….

 

Werkwoord: Kunnen (en daadwerkelijk handelen).

 

Dieren

Ram

 

Bijbehorende kleur

Bert van Riel: “Hier zouden vier kleuren zichtbaar zijn, namelijk rood, geel, blauw en ultraviolet. Tezamen geven zij de kleur warm wit, zonlicht.”

 

Guna

Rajas. Dit principe wordt in een ander blog nog nader uitgewerkt. In ieder geval betreft het een aanduiding dat de energie actief is, handelingsgericht en vurig. Tamas en sattva zijn de twee andere vormen. Grofweg gezegd houden deze drie elkaar in evenwicht in de natuur.

 

De bloembladeren

Tien.

Uit Drieëenheid in de chakra’s: Bij de zes genoemde blaadjes van de 2e chakra komen twee blaadjes die de in- en uitstroming van de lichamelijke energie weergeven (7 en 8) èn (9 en 10) twee blaadjes die de geestelijke in- en uitstroming weergeven.

 

 

Samenhang met 1e en 2e chakra

 

Yogapad: Karma, Hatha, Ashtanga en Poweryoga, voedingsleer.

 

In het blog over de 2e chakra is gezegd dat de energie van de 2e chakra ongelooflijk sterk kan zijn en we soms geen weerstand kunnen bieden aan die energie. Daarom is het van groot belang meer te gaan snappen van de inwerking van alle chakra’s op elkaar.

Om niet steeds in herhalingen te vervallen verwijs ik je hier graag naar het kopje ‘Yogapad’ in het blog van de 2e chakra (scroll naar beneden voor de link): best de moeite waard om eens te (her-)lezen. Lees daar ook nog eens de tekst onder TANTRA en TAO.

 

Toch wat citaten uit de vorige blogs:

Tekst uit blog 1e chakra (slang)

“In het onderste draaiende wiel, de 1e chakra zien wij vier bladen, een vierkant als symbool van het aarde-element met daarin een driehoek met de punt omlaag. Dit geeft het aanknopingspunt weer van de ‘geest’ die is afgedaald in de stof, zich daarmee heeft verenigd om weer bewust gemaakt te worden; in de driehoek het paaltje met de drieëneenhalve winding van de slang, die zich gedurende je leven gaat oprichten. Dit houdt in dat je dingen leert op alle mogelijke gebied, volwassen en wijzer wordt.

  

Tekst uit blog 2e chakra:

Waar de moeder (gesymboliseerd in de dragende olifant) bij de geboorte van haar kind ruimte gaf voor de lichamelijke en geestelijke groei, wordt zij bij het opgroeiende kind de belemmering voor de ontwikkeling (gesymboliseerd in de zeedraak). Het leven ‘leven’ dwingt het opgroeiende kind om los te komen van de moeder. En …. Zelf te gaan scheppen en creatief te leren zijn. Eigenlijk is dit ook een betekenis van ‘jezelf voortplanten’, dat je hele leven kan blijven plaatsvinden.

Het aarde-element van de 1e chakra en het waterelement van de 2e chakra komen bij elkaar en dagen elkaar uit: wie wint? Bij bespreking van de chakra’s 3 t/m 7 zal naar voren komen dat het niet gaat om winnen maar om over-winnen. En dit geldt wellicht voor de ouders en de puber. Beiden zijn zij elkaars verspiegeling. Beiden moeten respectievelijk leren om los te laten en los te komen en ook te gaan merken dat zij dan toch (of juist ?!) verbonden blijven met elkaar. Dit is werkelijk overwinnen in de zin van ‘over het winnen heen’. De twee onderste chakra’s laten in ieder geval duidelijk zien: Aarde en water hebben elkaar nodig.

 

Dit blog over de 3e chakra:

De 3e chakra is belangrijk voor de menselijke incarnatie. Paganini: “Langs deze weg kan de kennis en de energie vanuit het astrale, etherische of het causale lichaam het fysieke lichaam binnenstromen.”

 

Hier volgen enkele vrije citaten uit Drieëenheid in de chakra’s van Bert van Riel.

Jouw innerlijk proces gaat voor en na de volwassenwording verder. Bij de 2e chakra kwam naar voren dat je je innerlijk eerst moet los maken van je ouders om in latere fase weer nieuwe verbondenheid te kunnen voelen. Wat gebeurt er wellicht symbolisch. Bert van Riel geeft aan in zijn boekje dat de bij de 1e chakra genoemde slang die 3,5 keer om een paaltje ligt ‘te slapen’ zich rustig verder wil oprichten. Hij gaat voorbij aan de zeedraak door zijn slangekop door de 2e chakra heen te steken om de zonnevlecht, de 3e chakra, te bereiken. Hier vindt hij de energie om de kracht vanuit het universum te mogen gebruiken. Hier vindt in feite de instroom vanuit het universum plaats, maar tegelijkertijd de uitstroom naar het universum. De wisselwerking tussen het stofkleed en de geest vindt hier plaats.

 

Wat is hierbij nu interessant ?

Je kunt zelf kiezen, veelal LEREN kiezen in de loop van je leven(servaring), uit welke vaatjes je het meeste gaat tappen: ga je voornamelijk gebruik maken van de blaadjes 7 en 8 (zie noot) die de in- en uitstroming van de lichamelijke energie weergeven, of trek je meer naar gebruik van de blaadjes 9 en 10 (zie noot), die de geestelijke in- en uitstroming weergeven? De laatste stroming zou onbeperkt zijn in zijn energie-uitwisseling. De lichamelijke energie is echter beperkt en te veel gebruik hiervan kan ziekte geven, waarvan bijvoorbeeld burn-out.

 

Richting 4e chakra (het hart) komt het moment dat onze symbolische slang zijn kop door de 3e chakra steekt. Dit is ook het moment dat de zeedraak die bij de 2e chakra al voor onrust en verwarring zorgde, dit terrein heeft verloren en hogerop zal klimmen. Hij doet dit met een grote sprong rechtstreeks naar de voorhoofdchakra, de 6e chakra. Hier probeert hij wellicht de slang zand in de ogen te strooien, want hij laat zo veel gegevens en gedachten in je hoofd ontstaan dat je niet meer kan overzien wat nu wel en niet bij jouzelf hoort en wat (dus) van jou is. Hier bevindt zich de schakel van de wet van de verleiding. Doorzie je verleidende gedachten en wil je er gevolg aan geven, zijn essentiële vragen. Dit lukt het beste als je op zijn tijd innerlijke rust neemt, mediteert, en voelt wat er heel basaal ‘in je buik’ gebeurt, ofwel je ‘onderbuikgevoel’ komt in beeld. Hier goed naar luisteren en dan nog een beetje je gezonde verstand erbij zetten, lijkt me prima. Dan werk je toe naar overwinnen, maar dan in de zin van ‘over het winnen heen’. Aardig werk van het hart: de 4e chakra. Hierover een volgend blog.

 
Noot:
Naar binnen keren door je eigen innerlijk te verkennen in alle rust en zonder oordeel, helpt je de voor jou effectieve, liefdevolle, opbouwende etc… gedachten aandacht te geven. Tegelijkertijd zul je best regelmatig gevolg geven aan wensgedachten die niet opbouwend zijn en daar ervaring mee opdoen. Ook dat is in wezen prima, want het gaat in je leven om ervaring opdoen. Ervaring opdoen gebeurt naar mijn idee pas als je inderdaad bewust leert van wat je hebt gedaan en meegemaakt, in persoonlijke ontwikkeling blijft en leert om ook contact te maken met de oneindige energie die stroomt door blaadje 9 en 10. Ik denk dat je hierdoor het lichamelijke en geestelijke in je leven meer in evenwicht gaat brengen: Dus niks abstracts met die blaadjes 7 t/m 10: heel lijfelijk te ervaren omdat lichaam en geest EEN zijn. Je zult minder vaak ziek zijn, je steeds fitter gaan voelen en prettiger in je vel en ruimer in je hart gaan zitten.
Aardig om te zien dat de symboliek van de zeedraak staat voor het losmaakproces van het kind van de moeder met alle spanningen en onrust van dien. Bij het opgroeien gaat de zeedraak verder met verwarring schoppen, maar dit wordt nog meer een innerlijk proces van leren verleidingen te weerstaan.
 

 

Praktische Tips, de meeste overgenomen uit YogaSoma – Een reis door de chakra’s van Paganini en hier en daar vrij aangevuld vanuit mijn eigen ervaring en kennis

 

.           Bewegen in de natuur, liefst dagelijks minstens een half uur.

.           Stel je gerust open voor de zon en geniet van zijn warmte en levenskracht, uiteraard met mate.

.           Wisseldouches: begin met 1 minuut koud, waarna heerlijk warm en afsluiten met 1 minuut koud. Bouw dit langzaam op en laat het meeste koude water over de rug stromen vanaf het kuiltje in de nek. Het hoofd liefst heel kort in zijn geheel onder de koude kraan. Mensen met hartklachten of vaatproblemen zeker met lauw water starten en goed opletten hoe dit gaat. Blijf heel rustig en in het middenrif ademen, ontspan het lichaam tijdens de koude douche. Kijk eens op de website van Wim Hof, onze Nederlandse ‘Iceman’.

.           Gezonde voeding. Zetmeel is de belangrijkste brandstof voor de 3e chakra. Kies liefst voor volle granen. Geraffineerde producten en witte suiker geven een kortstondige hevige opflakkering van grotendeels onproductieve energie, net zoals men stro op het vuur gooit. Volle granen zorgen voor langdurige, gelijkmatige energie, zoals een houtvuur.

.           Goed kauwen. Het is van belang dat het voedsel in kleine stukjes in de maag komt opdat het door de 3e chakra goed verbrand zou worden. Wie vuur maakt hakt ook eerst het hout in stukken en gebruikt geen halve boomstammen. Kauwen transformeert ook woede. Als je de energie die door boosheid vrijkomt gebruikt om goed te kauwen in plaats van ze met bitsige woorden of emoties naar anderen te sturen, dan ben je al een grote stap verder.

.           Een eenvoudige levensstijl, niet gebaseerd op zoveel mogelijk ‘hebben’ maar op ‘zijn’, ‘handelen vanuit het Zelf’.

.           Voor een vuur of een kaars mediteren, of gewoon zijn.

.           Ondersteunend gezelschap. Word je bewust van situaties waarin je je beklemd voelt. Oefen erin om zelf zo’n soort gezelschap te zijn waarbij jij je energie vrij voelt stromen en hierdoor anderen bijna automatisch de gelegenheid geeft om ook hun energie vrij en ruim te ervaren (hiermee keer ik de gedachte dat andere mensen mij van mijn energie zouden kunnen beroven, om!).

.           Intensief en diep ademen: de volledige yoga-ademhaling die het ademen in de buik, flanken en borst verbindt. Kapalabhati, uijaij adem.

.           Yoga.

 

De boothouding, een asana die ook goed is voor de 3e chakra, vind je onder deze link. De houding is gedetailleerd toegelicht.

 

 

Quote: Zet je in voor jezelf in het besef dat JIJ in ieder ander bent en ieder ander in JOU!  En toch wil je onderscheiden wat van jou is, of bij de ander hoort. Door dit onderscheid steeds opnieuw te bemerken, KUN je vanuit jouw individuele bewustzijn (lees verschilsbewustwording) beslissen wat jij wilt doen en hoe jij wilt reageren op situaties, innerlijk en uiterlijk. Toch …?

 

 

 

BRONNEN:

  • Boek: Drieëenheid in de chakra’s van Bert van Riel.
  • Boek: Yoga (Hatha) van Hans Wesseling, met name uitleg over Kundalini en de chakra’s
  • Themanummer 5: Een reis door de chakra’s, door Alberto Paganini, YOGASOMA.be / derde chakra

 

 

Linkvermeldingen:

1   Blog: algemeen over chakra’s

2   Blog: 1e chakra

3   Blog: 2e chakra

4   Blog lichamen, etherisch, causaal etc…

 

 

Een reactie op dit blog stel ik op prijs.

 

Wil je het yogapad op, meld je dan hier aan voor een proefles.

 

Een PDF van dit blog kun je hier vinden

Interessant? Ik waardeer het als je dit deelt. Dank!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Categorieën: Blog, Nieuws en Yogafilosofie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf − twee =

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.