Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Yoga Capelle: de uitgever van de website www.yoga-capelle.nl
  • deze website: de website www.yoga-capelle.nl
  • webpagina: een webpagina van www.yoga-capelle.nl
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • jij: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: letsel, directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

1 Yoga Capelle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 65818350, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website: https://yoga-capelle.nl.

2 Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze website. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

3 Yoga Capelle zal zich te allen tijde inzetten de lessen professioneel, naar inzicht en vermogen uit te voeren. Yoga Capelle heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in YOGA te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt Yoga Capelle deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van YOGA in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

4 Yoga Capelle is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van eigendommen van de cursisten/cliënten noch voor hun enige andere directe, dan wel indirecte schade.

5 Deze website is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

6 Aan de berichtgevingen die Yoga Capelle publiceert middels deze website of middels nieuwsbrieven of emails kunnen geen rechten worden ontleend en kunnen niet worden beschouwd als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

De webpagina’s:

7 Het is niet toegestaan om (gedeelten) van deze website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming.

8 De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Yoga Capelle spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

9 Yoga Capelle verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

10 Yoga Capelle is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

11 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Jij bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.

12 Yoga Capelle mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Yoga Capelle is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

13 Behoudens deze disclaimer, is Yoga Capelle niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

14 Yoga Capelle behoudt zich het recht voor om jou de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Yoga Capelle de toegang tot de webpagina monitoren.

15 De lezer (jij), zal Yoga Capelle, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van de webpagina, jouw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: info@yoga-capelle.nl

Schrijf je in op mijn mailinglijst en ontvang gratis mijn podcast over meer inzicht in eenkrachtige en ontspannen lichaamshouding. Na enkele welkomst-emails krijg je 1x per week yogische informatie.

Controleer je e-mail om de podcast te downloaden!