Ooit kwam ik deze zin tegen via “de Dagelijkse Gedachte”:
< Laat de dingen komen zoals ze zijn geweven in je levenslot. Wat kan er beter in je behoefte voorzien? >
Deze zin verwijst naar jouw eigen dagelijkse leven. Hierin zullen zaken meer of minder naar tevredenheid verlopen, misschien niet altijd even duidelijk.

lees verder