Algemene leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden en alle overige genoemde voorwaarden op de pagina’s van deze website zijn van toepassing op alle lessen en workshops van Yoga Capelle (Nelleke Slotboom). Deelname aan de lessen houdt in akkoord gaan met al deze voorwaarden.

Artikel 1         De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door:

  • toezending van het daartoe bestemde en ondertekende inschrijfformulier
  • gezonden bevestiging na mondelinge aanmelding/aanmelding per telefoon of email aan Yoga Capelle

1.2) Inschrijving geschiedt bij volgorde van binnenkomende inschrijvingen

1.3) De overeenkomst wordt ontbonden nadat schriftelijk of per email is opgezegd. Het gehele jaar door geldt een opzegtermijn van een maand.

Artikel 2         Geschiktheid voor de lessen

De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten en lichamelijke of geestelijke klachten door te geven aan de docent. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelend arts te worden geraadpleegd.

Artikel 3         Wijzigingen

Yoga Capelle is vrij om de leveringsvoorwaarden, de cursusgelden, -tijden en -data te wijzigen. Hierover vindt tijdige afstemming plaats met de cursisten.

Artikel 4         Invorderingen

Yoga Capelle heeft het recht eventueel gemaakte invorderingskosten en incassokosten bij de cursist te verhalen.

Artikel 5         Aansprakelijkheid

Yoga Capelle zal zich te allen tijde inzetten de lessen professioneel, naar inzicht en vermogen uit te voeren.

Yoga Capelle is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van eigendommen van de cursisten noch voor hun enige andere directe, dan wel indirecte schade.

Aanmelden of informatie vragen per email kan via het Aanmeldformulier of via Contact

Interessant? Ik waardeer het als je dit deelt. Dank!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email