Tarieven en lessen inhalen of be-eindigen

De meeste wekelijkse lessen duren vijf kwartier. De zwangerschapsyogalessen duren 1,5 uur (partnerles 2 uur)

Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen lessen, tenzij anders afgesproken.

Contributie

Wanneer er lesweken vervallen i.v.m. het door de docent volgen van de reguliere schoolvakanties, wordt de contributie doorbetaald. Gedurende de zomermaanden wanneer er geen les wordt gegeven, is er géén cursusgeld verschuldigd. De kosten van een kennismakingsles worden bij aanvang van een lidmaatschap gerestitueerd, behalve van de zwangerschapsyoga.

Voor alle lessen geldt een inschrijfgeld van € 8,50.

Tarieven

Hatha Yoga, Power Yoga en Kundalini Yoga

€ 32,– per maand. Een kennismakingsles is mogelijk a € 9,–. Losse lessen (incidenteel) kosten € 10,–.

 

Gereduceerde tarieven Power Yoga voor medewerkers Erasmus MC

€ 28,– per maand voor wekelijkse lessen van ruim vijf kwartier. Een kennismakingsles is mogelijk a € 7,–. Losse lessen (incidenteel) kosten € 9,–.

 

Senioren Yoga

€ 28,– per maand. Een kennismakingsles is mogelijk a € 7.

 

Strippenkaart

Een strippenkaart is een optie, wanneer je beslist geen wekelijkse lessen kunt bijwonen. De kosten zijn € 76,– voor acht lessen. De strippenkaart geldt uitsluitend voor Hatha Yoga, Power Yoga en Kundalini Yoga lessen.

Ook voor de Erasmus MC-medewerkers is een strippenkaart eventueel een optie. De kosten zijn € 69,– voor acht lessen.

Deze lessen kunnen worden afgenomen binnen een tijdvak van zeventien lesweken.

 

Zwangerschapsyoga

Een serie van zes opeenvolgende lessen van 1,5 uur: € 85,–. Dit is inclusief een partnerles a € 7,– extra voor de partner. Je kunt op een voor jou gunstig moment instappen in de lessen, omdat het gaat om doorlopende lessen.

Een kennismakingsles is mogelijk a € 15,– contant.

Je kunt zo lang je wilt doorgaan met de lessen en in overleg met de docent een (nieuw) aantal lessen afspreken, alle bij vooruitbetaling te voldoen.

Voor een afgesproken les die door de cursist op de lesdag zelf wordt afgezegd, blijft de cursist betalingsplichtig.

N.B. De kosten voor zwangerschapsyoga kunnen in veel gevallen gedeclareerd worden bij de Zorgverzekeraar.

 

Maandelijkse betaling van de contributie

De contributie dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan. Dit geldt niet voor Zwangerschapsyoga. Zie bovenstaande regels.

Restitutie van lesgeld

Wanneer je een lidmaatschap aangaat wordt het lesgeld van de kennismakingsles verrekend. De kennismakingsles wordt dan gratis. Dit geldt niet voor de zwangerschapsyoga. Zie bovenstaande regels.

Ziekte of verzuim van de ingeschreven cursist geven geen recht op teruggave of kwijtschelding van lesgeld. Een uitzondering geldt bij ziekte of verzuim door overmacht langer dan vier aaneengesloten weken. Over die periode kan na overleg een deel van het betaalde lesgeld worden gerestitueerd.

Gemiste lessen kunnen in overleg met de docent later en/of in een andere groep worden ingehaald. Een mogelijkheid is om bij verwachting van langere afwezigheid dan vier weken tijdelijk op te zeggen (zie hiervoor onderstaande bepaling bij “Opzeggen (ook tijdelijk)”.

Opzeggen (ook tijdelijk)

Opzeggen dient per email te gebeuren. De opzegtermijn is – ook bij tijdelijke opzegging en tijdens de zomervakantie – een maand. Na formele tijdelijke opzegging (dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je langer dan vier weken en buiten het lesrooster geen lessen kunt volgen) is opnieuw € 8,50 inschrijfgeld verschuldigd i.v.m. het bezet houden van een plaats. De periode van de tijdelijke opzegging is vantevoren overeengekomen met de docent. Als je daarna toch definitief wilt opzeggen, zal opnieuw formeel moeten worden opgezegd met weer in-acht-neming van een maand opzegtermijn.

 

Aanmelden of informatie vragen per email kan via het Aanmeldformulier

Interessant? Ik waardeer het als je dit deelt. Dank!
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone