Tarieven en lessen inhalen of be-eindigen

KORTING OP DE LESSEN TOT AAN DE ZOMER 2018: zie onderstaand bij tarieven Hatha Yoga en Power Yoga

De meeste wekelijkse lessen duren vijf kwartier. De zwangerschapsyogalessen duren 1,5 uur.
Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen lessen, tenzij anders afgesproken.

Contributiebeleid

Wanneer er lesweken vervallen i.v.m. het door de docent volgen van de reguliere schoolvakanties, wordt de contributie doorbetaald. Dit laatste geldt niet voor de zwangerschapsyoga.

Gedurende de zomermaanden wanneer er geen les wordt gegeven, is er géén cursusgeld verschuldigd. 

Voor de reguliere Hatha Yogalessen en Power Yogalessen geldt een inschrijfgeld van € 10.

Restitutie van lesgeld

Wanneer een proefles is gewenst, vindt bij lidmaatschap € 5,– reductie plaats op de kosten van de proefles. Dit geldt niet voor de zwangerschapsyoga.

Ziekte of verzuim van de ingeschreven cursist geven geen recht op teruggave of kwijtschelding van lesgeld. Een uitzondering geldt bij ziekte of verzuim door overmacht langer dan vier aaneengesloten weken. Over die periode kan na overleg een deel van het betaalde lesgeld worden gerestitueerd.

 

Tarieven

Hatha Yoga en Power Yoga

Nieuwe cursisten die een lidmaatschap aangaan krijgen 10 % korting op de contributie tot aan de zomervakantie 2018.
Ook kun je bij lidmaatschap tot de zomervakantie twee keer per week les nemen op dinsdagavond en vrijdagochtend voor € 44,95 per maand.

De reguliere contributie is € 35,95 per maand. Een kennismakingsles is mogelijk a € 9,95. Bij lidmaatschap wordt hiervan € 5,– gerestitueerd.

Losse lessen (incidenteel) kosten € 11,95.

 

Kundalini Yoga

Aangepast tarief, omdat deze lessen 1x per 5 weken plaatsvinden.

 

Individuele lessen

Individuele lessen van 1,5 uur kosten € 50,–. 

 

Senioren Yoga

€ 30,95. Een kennismakingsles is mogelijk a € 7,95. Bij lidmaatschap wordt hiervan € 4,– gerestitueerd. Losse lessen (incidenteel) kosten € 8,95.

N.B. In voorkomende gevallen kan een gereduceerd tarief worden overeen gekomen.

 

Strippenkaart

Een strippenkaart is een optie, wanneer je geen wekelijkse lessen kunt bijwonen. De kosten zijn € 88,– voor acht lessen. De strippenkaart geldt uitsluitend voor Hatha Yoga en Power Yoga.

Deze lessen kunnen worden afgenomen binnen een tijdvak van vier maanden (de zomervakantie wordt hier buiten gehouden).

 

Zwangerschapsyoga

Een serie van zeven (aansluitende) wekelijkse lessen van 1,5 uur kost € 114,–. Dit is inclusief twee partnerlessen met verschillende thema’s.

Je kunt op een voor jou gunstig moment instappen in de lessen, omdat het gaat om doorlopende lessen, die alle bij vooruitbetaling dienen te worden voldaan. De betaling is in principe voor zeven achtereenvolgende kalenderweken, mede afhankelijk van het tijdstip van instappen in de lessen. Na inschrijving word je verwacht de afgesproken lessen wekelijks te volgen. Wanneer je een les moet verzuimen, dien je dit zo tijdig mogelijk te melden bij de docente. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.  In overleg kunnen gemiste lessen worden ingehaald. Wanneer dit niet meer mogelijk is kunnen na de bevalling Hatha Yoga- of Power Yogalessen worden afgenomen als compensatie voor gemiste lessen zwangerschapsyoga.

Voor een afgesproken les die door de cursist op de lesdag zelf wordt afgezegd, blijft de cursist in ieder geval betalingsplichtig voor de helft van het lesgeld voor die dag. Dit geldt ook voor afgesproken losse lessen.

N.B. Iedere cursist kan desgevraagd een factuur ontvangen om de contributie te declareren bij de Zorgverzekeraar. Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten voor zwangerschapsyoga.

Een kennismakingsles is mogelijk a € 15,– contant, waarna in principe een serie van 7 lessen a € 14,– per les wordt overeengekomen, of een iets kortere serie wanneer er onvoldoende weken over zijn voor de verwachte bevallingsdatum. De partnerles kost € 8,– extra, tenzij dit bedrag al is meegenomen in een afgesproken serie lessen. Je kunt ook direct starten met een serie lessen zonder aparte kennismakingsles. Wanneer je een kortere serie dan 7 lessen afspreekt, zijn de kosten per les € 15,–. Weet daarbij dat je vervolgens zo lang kunt doorgaan met de lessen als je zelf wilt en aankunt. In de laatste maand van de zwangerschap kun je losse lessen afnemen.

Het aantal af te nemen lessen en of en hoe lang je doorgaat dient steeds duidelijk te worden gecommuniceerd met de docent.

 

Maandelijkse betaling van de contributie

De contributie dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan aan het einde van iedere maand voor de daarop volgende maand. Dit geldt niet voor Zwangerschapsyoga. Zie bovenstaande regels.

Lessen inhalen

Gemiste lessen kunnen in overleg met de docent en binnen twee lesmaanden in een andere groep worden ingehaald. Een mogelijkheid is om bij verwachting van langere afwezigheid dan vier weken tijdelijk op te zeggen (zie hiervoor onderstaande bepaling bij “Opzeggen (ook tijdelijk)”.

Opzeggen (ook tijdelijk)

Opzeggen dient per email te gebeuren. De opzegtermijn is – ook bij tijdelijke opzegging en tijdens de zomervakantie – een maand. Na formele tijdelijke opzegging (dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je langer dan vier weken en buiten het lesrooster geen lessen kunt volgen) is opnieuw € 10 inschrijfgeld verschuldigd i.v.m. het bezet houden van een plaats. De periode van de tijdelijke opzegging is vantevoren overeengekomen met de docent. Als je aansluitend daar aan toch definitief wilt opzeggen, zal opnieuw formeel moeten worden opgezegd met in-acht-neming van een halve maand opzegtermijn.

 

Aanmelden of informatie vragen per email kan via het Aanmeldformulier

Interessant? Ik waardeer het als je dit deelt. Dank!
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone