Tarieven en lessen inhalen of be-eindigen

 

Actueel

 

De lessen zijn *** gratis *** voor Hatha Yoga, Power Yoga en Stoelyoga.

 

Zie voor de wekelijkse lestijden en locaties onder deze link.

De meeste wekelijkse lessen duren vijf kwartier. De zwangerschapsyogalessen nemen ongeveer 1,5 uur.

Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen lessen, tenzij anders afgesproken.

 

Contributiebeleid

Wanneer er lesweken vervallen i.v.m. het door de docent volgen van de reguliere schoolvakanties, wordt de contributie doorbetaald. Dit laatste geldt niet voor de zwangerschapsyoga.

Gedurende de zomermaanden wanneer er geen les wordt gegeven, is er géén cursusgeld verschuldigd. 

Een inschrijfgeld van € 10,– wordt gerekend bij inschrijving voor de Hatha Yoga, Poweryogalessen en STOELyoga: bij lidmaatschap en bij toepassing van de strippenkaart.

 

Restitutie of vermindering van lesgeld

Ziekte of verzuim van de ingeschreven cursist geven geen recht op teruggave of kwijtschelding van lesgeld. Een uitzondering geldt bij ziekte of verzuim langer dan vier aaneengesloten weken.

De cursist heeft minimaal recht op 50% korting op de contributie bij langduriger afwezigheid dan vier aaneengesloten weken, met behoud van lidmaatschap. Voorwaarde hierbij is dat de cursist geruime tijd voordat de afwezige periode ingaat met de docent hierover afspraken maakt.

 

Maandelijkse betaling van de contributie

De contributie dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan aan het einde van iedere maand voor de daarop volgende maand. Voor de Zwangerschapsyoga gelden iets andere regels.

Het wordt bijzonder op prijs gesteld wanneer de cursist zelf periodieke automatische betalingen bij haar/zijn bank instelt: per één of twee maanden. Dit scheelt administratieve handelingen. Uiteraard wordt te veel betaalde contributie altijd teruggestort. Nadat een eerste afspraak is gemaakt tussen docent en cursist, wordt het banknummer met de tenaamstelling verstrekt.

Mocht je liever contant betalen: dat is uiteraard altijd mogelijk per één of twee maanden vooruit, graag gepast.

 

 

Lessen inhalen

Gemiste lessen kunnen in overleg met de docent binnen twee lesmaanden worden ingehaald. Zie het lesrooster. 

 

 

Tarieven

 

Hatha Yoga, Power Yoga

De reguliere contributie is € 35,95 per maand. Gratis proefles.

Losse lessen (incidenteel) kosten € 11,95. Voor afgesproken losse lessen die binnen 24 uur worden afgemeld blijft de cursist betalingsplichtig.

 

Kundalini Yoga

Aangepast tarief, omdat deze lessen 1x per 5 weken plaatsvinden.

 

Individuele lessen

Het is mogelijk om privélessen te ontvangen die tevens kunnen werken als coaching bij persoonlijke levensvragen. 

Individuele lessen van TWEE uur kosten € 59,95. De ervaring is dat men b.v. met Fusion Hormoon Yoga aan twee lange lessen voldoende kan hebben. Er is zeer gerichte persoonlijke aandacht en je krijgt een oefensyllabus mee naar huis. Daarna wordt bij voldoende belangstelling een terugkomdag georganiseerd met meerdere cursisten: minimaal twee.

 

Senioren Stoelyoga

De reguliere contributie is € 30,95 per maand. Losse lessen (incidenteel) kosten € 8,95. Gratis proefles.

N.B. In voorkomende gevallen kan een gereduceerd tarief worden overeen gekomen.

 

Strippenkaart

Een strippenkaart is eventueel een optie wanneer je niet in staat bent om wekelijkse lessen bij te wonen door onregelmatige werkzaamheden. De kosten zijn € 88,– voor acht lessen. Deze lessen kunnen worden afgenomen binnen een tijdvak van vier kalendermaanden. De vakantieperiode in de zomer wordt hierbij niet meegeteld. De strippenkaart geldt uitsluitend voor Hatha Yoga en Power Yoga lessen.

Een strippenkaart moet zijn betaald voor de eerste les die wordt afgenomen; de geldigheidstermijn gaat in op de datum van betaling.

 

Zwangerschapsyoga

Een serie van zeven (aansluitende) wekelijkse lessen van ruim 1,5 uur kost € 121,– en dient vantevoren te worden voldaan. Dit is inclusief twee essentiële partnerlessen met als thema voor de eerste partnerles: drukpunten en eenvoudige massagetechnieken. Het thema van de tweede partnerles is het oefenen van de volledige ademhaling als basis voor de perstechniek.

Je kunt een kortere serie afspreken wanneer er onvoldoende weken over zijn tot aan de verwachte bevallingsdatum. De kosten per les zijn dan € 16.

Wanneer een kennismakingsles wordt overeengekomen, kost deze ook € 16,–

Na inschrijving word je verwacht de afgesproken lessen wekelijks te volgen, tenzij vantevoren anders is overeengekomen.

 –        De groepslessen zwangerschapsyoga gaan uitsluitend door bij minimaal twee cursisten die een serie lessen afnemen.
–        Individuele zwangerschapsyogalessen worden gegeven in twee sessies van twee uur, kosten € 60,– per sessie. Je zou één sessie alleen voor jezelf kunnen volgen en één samen met je partner, vriendin of moeder. Dit is aan te raden bij vergevorderde zwangerschap.
–        Veelal vergoeden zorgverzekeraars een deel van de kosten.

 

Afwezigheid bij een afgesproken les zwangerschapsyoga

Wanneer je een les moet verzuimen, dien je dit zo tijdig mogelijk te melden bij de docente. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd. Hierop kan incidenteel een uitzondering worden gemaakt.

 
Inhaalmogelijkheid zwangerschapsyoga

Lessen die binnen 48 uur zijn afgemeld, kunnen in overleg worden ingehaald. Inhalen kan eventueel ook na de bevalling door een of meerdere Hatha Yoga- of Power Yogalessen af te nemen.

Voor een afgesproken (losse) les die door de cursist binnen 24 uur wordt afgezegd, blijft de cursist betalingsplichtig.

 

Je kunt zo lang doorgaan met de zwangerschapsyogalessen als je wilt

In de laatste maand van de zwangerschap kun je losse lessen afnemen, mits er voldoende deelnemers zijn. Het aantal af te nemen lessen en of en hoe lang je doorgaat dient steeds duidelijk te worden gecommuniceerd met de docent.

 

 

Opzeggen reguliere yogalessen

Opzeggen dient per email te gebeuren. De opzegtermijn is – ook tijdens de zomermaanden waarin geen les wordt gegeven – een hele kalendermaand. Dit houdt in dat bij opzegging op enig moment, de volgende (les-)kalendermaand nog contributie is verschuldigd.

 

Aanmelden of informatie opvragen per email kan via het Aanmeldformulier of Contactformulier

Interessant? Ik waardeer het als je dit deelt. Dank!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email