Tarieven en lessen inhalen of be-eindigen

De meeste wekelijkse lessen duren vijf kwartier. De zwangerschapsyogalessen duren 1,5 uur.

Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen lessen, tenzij anders afgesproken.

Contributie (behalve voor de zwangerschapsyogalessen)

Wanneer er lesweken vervallen i.v.m. het door de docent volgen van de reguliere schoolvakanties, wordt de contributie doorbetaald. Gedurende de zomermaanden wanneer er geen les wordt gegeven, is er géén cursusgeld verschuldigd. De kosten van een kennismakingsles worden bij aanvang van een lidmaatschap voor de helft gerestitueerd, behalve van de zwangerschapsyoga.

Voor alle lessen geldt een inschrijfgeld van € 10.

 

Tarieven

Hatha Yoga, Power Yoga en Kundalini Yoga

Tot 1 januari 2018: € 32,– per maand. Vanaf 1 januari: € 35,95 per maand. Een kennismakingsles is mogelijk a € 10. Losse lessen (incidenteel) kosten € 12.

 

Individuele lessen

Individuele lessen van 1,5 uur kosten € 50,–. 

 

Senioren Yoga

Tot 1 januari 2018 :€ 28,– per maand. Vanaf 1 januari: € 30,95. Een kennismakingsles is mogelijk a € 8. Losse lessen (incidenteel) kosten € 9.

 

Strippenkaart

Een strippenkaart is een optie, wanneer je beslist geen wekelijkse lessen kunt bijwonen. De kosten zijn € 92,– voor acht lessen. De strippenkaart geldt uitsluitend voor Hatha Yoga en Power Yoga.

Deze lessen kunnen worden afgenomen binnen een tijdvak van vier maanden (de zomervakantie wordt hier buiten gehouden).

 

Zwangerschapsyoga

Een serie van zes (aansluitende) wekelijkse lessen van 1,5 uur als startpakket kost € 92,–. Dit is inclusief een partnerles a € 8,– extra voor de partner. Je kunt op een voor jou gunstig moment instappen in de lessen, omdat het gaat om doorlopende lessen, die alle bij vooruitbetaling dienen te worden voldaan. Je wordt verwacht de lessen iedere week te volgen. Wanneer je een les moet verzuimen, dien je dit zo tijdig mogelijk te melden bij de docente. In overleg met haar kan desgewenst een andere prijsafspraak worden gemaakt.

Voor een afgesproken les die door de cursist op de lesdag zelf wordt afgezegd, blijft de cursist betalingsplichtig. Dit geldt ook voor afgesproken losse lessen.

Een kennismakingsles is mogelijk a € 15,– contant, waarna een serie lessen kan worden afgesproken. Je kunt ook direct starten met een serie; de kosten per les binnen een serie van minimaal vier lessen zijn € 14,–. Weet daarbij dat je zo lang kunt doorgaan met de lessen als je zelf wilt en aankunt. In de laatste maand van de zwangerschap kun je losse lessen afnemen a € 15,–.

Het aantal af te nemen lessen en of en hoe lang je doorgaat dient steeds duidelijk te worden gecommuniceerd met de docent.

N.B. De kosten voor zwangerschapsyoga kunnen in veel gevallen gedeclareerd worden bij de Zorgverzekeraar.

 

Maandelijkse betaling van de contributie

De contributie dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan aan het einde van iedere maand voor de daarop volgende maand. Dit geldt niet voor Zwangerschapsyoga. Zie bovenstaande regels.

Restitutie van lesgeld

Wanneer je een lidmaatschap aangaat wordt het lesgeld van de kennismakingsles verrekend. De kennismakingsles wordt dan gratis. Dit geldt niet voor de zwangerschapsyoga. Zie bovenstaande regels.

Ziekte of verzuim van de ingeschreven cursist geven geen recht op teruggave of kwijtschelding van lesgeld. Een uitzondering geldt bij ziekte of verzuim door overmacht langer dan vier aaneengesloten weken. Over die periode kan na overleg een deel van het betaalde lesgeld worden gerestitueerd.

Gemiste lessen kunnen in overleg met de docent later en/of in een andere groep worden ingehaald. Een mogelijkheid is om bij verwachting van langere afwezigheid dan vier weken tijdelijk op te zeggen (zie hiervoor onderstaande bepaling bij “Opzeggen (ook tijdelijk)”.

Opzeggen (ook tijdelijk)

Opzeggen dient per email te gebeuren. De opzegtermijn is – ook bij tijdelijke opzegging en tijdens de zomervakantie – een maand. Na formele tijdelijke opzegging (dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je langer dan vier weken en buiten het lesrooster geen lessen kunt volgen) is opnieuw € 10 inschrijfgeld verschuldigd i.v.m. het bezet houden van een plaats. De periode van de tijdelijke opzegging is vantevoren overeengekomen met de docent. Als je aansluitend daar aan toch definitief wilt opzeggen, zal opnieuw formeel moeten worden opgezegd met in-acht-neming van een halve maand opzegtermijn.

 

Aanmelden of informatie vragen per email kan via het Aanmeldformulier

Interessant? Ik waardeer het als je dit deelt. Dank!
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone