Tarieven en lessen inhalen of be-eindigen

 

Actueel

 

Je krijgt TWEE gratis proeflessen voor Hatha Yoga, Power Yoga en Stoelyoga. Dit geldt tot/met juni 2019. Zie voor de wekelijkse lestijden en locaties onder deze link.

De meeste wekelijkse lessen duren vijf kwartier. De zwangerschapsyogalessen duren 1,5 uur.

Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen lessen, tenzij anders afgesproken.

 

Contributiebeleid

Wanneer er lesweken vervallen i.v.m. het door de docent volgen van de reguliere schoolvakanties, wordt de contributie doorbetaald. Dit laatste geldt niet voor de zwangerschapsyoga.

Gedurende de zomermaanden wanneer er geen les wordt gegeven, is er géén cursusgeld verschuldigd. 

Een inschrijfgeld van € 10,– wordt gerekend bij inschrijving voor de Hatha Yoga, Poweryogalessen en STOELyoga: bij lidmaatschap, ook na tijdelijke opzegging, en bij toepassing van de strippenkaart.

Restitutie van lesgeld

Ziekte of verzuim van de ingeschreven cursist geven geen recht op teruggave of kwijtschelding van lesgeld. Een uitzondering geldt bij ziekte of verzuim door overmacht langer dan vier aaneengesloten weken. Over die periode kan na overleg een deel van het betaalde lesgeld worden gerestitueerd.

 

Tarieven

 

Hatha Yoga, Power Yoga

De reguliere contributie is € 35,95 per maand. Gratis proefles.

Losse lessen (incidenteel) kosten € 11,95.

 

Kundalini Yoga

Aangepast tarief, omdat deze lessen 1x per 5 weken plaatsvinden.

 

Individuele lessen

Individuele lessen van 1,5 uur kosten € 49,95. 

 

Senioren Stoelyoga

De reguliere contributie is € 30,95 per maand. Losse lessen (incidenteel) kosten € 8,95. Gratis proefles.

N.B. In voorkomende gevallen kan een gereduceerd tarief worden overeen gekomen.

 

Strippenkaart

Een strippenkaart is eventueel een optie wanneer je niet in staat bent om wekelijkse lessen bij te wonen door bijvoorbeeld onregelmatige werkzaamheden. De kosten zijn € 88,– voor acht lessen. Deze lessen kunnen worden afgenomen binnen een tijdvak van vier kalendermaanden. De vakantieperiode in de zomer wordt hierbij niet meegeteld. De strippenkaart geldt uitsluitend voor Hatha Yoga en Power Yoga lessen.

Een strippenkaart moet zijn betaald voor de eerste les die wordt afgenomen; de geldigheidstermijn gaat in op de datum van betaling.

 

Zwangerschapsyoga

Een serie van zeven (aansluitende) wekelijkse lessen van ruim 1,5 uur kost € 121,– en dient vantevoren te worden voldaan. Dit is inclusief twee essentiële partnerlessen met als thema voor de eerste partnerles: drukpunten en eenvoudige massagetechnieken. Het thema van de tweede partnerles is het oefenen van de volledige ademhaling als basis voor de perstechniek.

Je kunt een kortere serie afspreken wanneer er onvoldoende weken over zijn tot aan de verwachte bevallingsdatum. De kosten per les zijn dan € 16.

Na inschrijving word je verwacht de afgesproken lessen wekelijks te volgen, tenzij vantevoren anders is overeengekomen.

 –        De groepslessen zwangerschapsyoga gaan uitsluitend door bij minimaal twee cursisten die een serie lessen afnemen.
–        Individuele zwangerschapsyogalessen worden gegeven in twee sessies van twee uur, kosten € 60,– per sessie. Het beste is om deze individuele lessen samen met je partner te volgen. De prijs blijft dezelfde.

 

Afwezigheid bij een afgesproken les zwangerschapsyoga

Wanneer je een les moet verzuimen, dien je dit zo tijdig mogelijk te melden bij de docente. Reeds betaalde contributie wordt uitsluitend deels – en na overleg – gerestitueerd als er duidelijk sprake is van overmacht dat de lessen beslist niet kunnen worden gevolgd. Ook kunnen in het laatste geval gemiste lessen nog na de afgesproken periode worden ingehaald. Inhalen kan eventueel ook na de bevalling door een of meerdere Hatha Yoga- of Power Yogalessen af te nemen.

Voor een afgesproken les die door de cursist op de lesdag zelf wordt afgezegd, blijft de cursist betalingsplichtig voor die dag. Dit geldt ook voor afgesproken losse lessen.

Vraag bij je zorgverzekeraar na of deze een deel van de kosten vergoedt.

 

Je kunt zo lang doorgaan met de zwangerschapsyogalessen als je wilt

In de laatste maand van de zwangerschap kun je losse lessen afnemen, mits er voldoende deelnemers zijn. Het aantal af te nemen lessen en of en hoe lang je doorgaat dient steeds duidelijk te worden gecommuniceerd met de docent.

 

 

Maandelijkse betaling van de contributie

De contributie dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan aan het einde van iedere maand voor de daarop volgende maand. Voor de Zwangerschapsyoga gelden iets andere regels. Zie hiervoor het bovenstaande.

 

Lessen inhalen

Gemiste lessen kunnen in overleg met de docent en binnen twee lesmaanden in een andere groep worden ingehaald. Zie het lesrooster.  Een mogelijkheid is om bij verwachting van nog langere afwezigheid dan vier weken tijdelijk op te zeggen. Zie hiervoor onderstaande bepaling bij “Opzeggen (ook tijdelijk)”.

Dit geldt niet voor Zwangerschapsyoga. Zie hiervoor bovenstaande regels.

 

Opzeggen (ook tijdelijk)

Opzeggen dient per email te gebeuren. De opzegtermijn is – ook bij tijdelijke opzegging en tijdens de zomervakantie waarin het lidmaatschap gewoon doorgaat – een hele kalendermaand. Dit houdt in dat bij opzegging op enig moment, de volgende kalendermaand nog contributie is verschuldigd. Na formele tijdelijke opzegging is opnieuw € 10 inschrijfgeld verschuldigd i.v.m. het bezet houden van een plaats.

De periode van de tijdelijke opzegging is minimaal voor de duur van twee maanden en dient van tevoren te zijn overeengekomen met de docent. 

Wanneer je aansluitend aan de overeengekomen tijdelijke opzegging toch definitief wilt opzeggen, zal opnieuw formeel moeten worden opgezegd.

 

Aanmelden of informatie vragen per email kan via het Aanmeldformulier of Contactformulier

Interessant? Ik waardeer het als je dit deelt. Dank!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email