Home » Blog » Yogafilosofie » Ga op reis … met ONdagelijkse vragen aan jezelf en word blijer.

Ga op reis … met ONdagelijkse vragen aan jezelf en word blijer.

door | 16 dec, 2021 | Raja Yoga, Yogafilosofie

Begin NU en wees je hele leven onder de pannen.

Een aangename buitenwereld.

Het is al weer bijna twee maanden geleden en nu nog net niet formeel winter. Toch wil ik je dit prachtige herfstplaatje niet onthouden. Ik ‘zag’ dit toen mijn vriend en ik arriveerden bij de camping in Sarlat-la Canéda, Frankrijk. Het was zacht zonnig weer en al later op de dag. Vanaf mijn stoel bij onze buscamper genoot ik van het prachtige uitzicht. Een groep bomen stond te schitteren in het strijklicht van de zon en trok mijn speciale aandacht. Ik stond op, pakte mijn smartphone en zocht een geschikte plek om die bomengroep te vereeuwigen. Het lukte in slechts een enkele shot!

‘Vereeuwigen’ schrijf ik hierboven. Er is veel te zien op de foto en ook te voelen. Voor mij straalt er rust uit, vrede, veelkleurigheid en verval, want de gekleurde bladeren zijn een voorbode van de winter.
Een mens vertaalt altijd de buitenwereld in zichzelf; ik ook als ik deze foto op me laat inwerken: de buitenwereld spiegelt onze binnenwereld. Deze plaat geeft een aangenaam gevoel.

Een minder aangename buitenwereld.

In andere gevallen bij nare persberichten over de coronapandemie, klimaatproblematiek, ongelukken, oorlogen etc… spiegelt die buitenwereld net zo goed mijn innerlijke wereld. Want het is een levenswet dat alles wat ik buiten mijzelf denk waar te nemen eigenlijk als mijn vertaling hiervan waarneem in mijzelf. Ik besef dat alles wat mij van buitenaf bereikt iets in mij triggert, bij mij een bepaalde herkenning teweeg brengt.

Een vernieuwde kijk op onszelf.

Mijn lezer neem ik graag mee in een vernieuwde – en gedurfde – manier van kijken naar en in onszelf, om de wereld om ons heen minder greep op ons te laten krijgen, zodat we vrijer en blijer blijven bij alle zorgelijke ontwikkelingen. Voel je je aangesproken hierdoor? Heb jij daarbij ook behoefte aan meer innerlijke ruimte, rust en een helder hoofd? Ontdek wat jij zelf al kan verwezenlijken door de handreikingen die ik bied en kauw op de vragen. Jezelf serieus bevragen en innerlijk (durven) luisteren is interessanter dan de antwoorden vinden.

Neem je tijd en gun jezelf er de rust voor! Print dit artikel liefst uit, zodat je het steeds bij de hand hebt.

 

Vraag jezelf af en neem er pen en papier bij:

Angst en liefde

– Wat betekent leven in angst voor mij en wat houdt leven in liefde voor mij in?

Bewust in mijzelf – wat wil ik?

– Ben ik mij bij wat ik meemaak voortdurend bewust wat er werkelijk in mij gebeurt en met welk doel ik daar al of niet iets mee doe?

– We handelen meestal op de automatische piloot, erg handig maar niet in alle gevallen wijs. Wil ik mij bewuster worden van wat ik voel en doe en ook waarom?

– Wil ik me er in oefenen om beter te ontdekken wat er werkelijk in mijzelf gebeurt bij het horen van persberichten en alle andere gebeurtenissen die op mij afkomen?

– Wil ik regelmatig ònder een oordeel in mijzelf, een gevoel of emotie kijken en innerlijk luisteren?

– Laat ik mij leiden (en eventueel lijden) door de uiterlijke kenmerken en mijn eigen interpretaties van wat ik om mij heen waarneem?

– Wat neem ik bij mijn waarneming voor waar aan in het besef dat ieder mens veelal een interpretatie loslaat op wat hij waarneemt vanwege zijn referentiekader: aanleg, opvoeding, ervaringen?

– Hoe ontdek ik waar ik al te veel interpreteer, of vervorm, wat ik om mij heen hoor. Maakt mijn ontdekking verschil bij mijn beoordeling van zaken? Spelen vrees en angst een rol en hoe dan? Voorbeeld.

Voel ik mij vaak slachtoffer?

– Zie ik mijzelf mogelijk als slachtoffer van al het nare nieuws? Waar zie ik mogelijkheden binnen in mij om mij van dit gevoel te bevrijden?

– Identificeer of vereenzelvig ik me al te snel met iets wat ik niet wezenlijk ben? Hoe kan ik zelf leiding nemen over alle mij bestormende gedachtenspinsels, zodat ik er niet in verstrikt raak?

– Waarin ben ik geneigd veiligheid te zoeken? Wat betekent identificatie of vereenzelviging hierin voor mij?

– Hoe heb ik al eens in mijn leven ervaren dat een negatieve, positieve of neutrale gedachte een regelrechte vormende kracht is?

AFhankelijkheid versus ONAFhankelijkheid

– Ieder mens is anders en – let wel – dùs uniek, authentiek en daardoor een levende en onmisbare schakel in de wereldorde. Hoe zie ik mijn rol in het leven? Begin heel dicht bij huis aan kleine dingen en als je wilt ook aan grote dingen.

– Hoe ervaar ik ‘afhankelijkheid’ in deze? Voel ik dat ‘de wereld’ afhankelijk is van mij, mijn keuzes, mijn gedachten, woorden en daden? Geef een voorbeeld.

– Of meen/ervaar ik dat ik afhankelijk ben van de keuzes, de groepssferen en -gedachten, de zichtbare daden van ‘de wereld’? Geef een voorbeeld.

– Zie ik mogelijkheden om mijn verschil te maken bìnnen een situatie waar ik praktisch tamelijk afhankelijk ben van een ander of van een situatie? Geef een voorbeeld.

– Hoe ga ik innerlijke afhankelijkheid – in gedachten en emoties – transformeren naar innerlijke onafhankelijkheid in gedachten en emoties?

– Waarin komt die transformatie tot uiting in mijn belevingen/ervaringen? Geef een voorbeeld.

Mijmer eens over woorden, om te worden, als:

o geestelijk vrij
o zelfverantwoordelijk voor mijn intenties, emoties, gedachten, reacties, woorden en daden
o liefdevol, warmvoelend, opbouwend krachtig

Wat betekenen voor mij woorden als:
o ‘dikke IK’ en ‘egoloos gedrag’ en hoe ervaar ik mijn verbondenheid met mijn omgeving in de context van deze woorden?
o liefhebben binnen een intieme dagelijkse relatie en wat houdt het woord ‘hebben’ hier in voor mij?
o recht hebben op ‘krediet’ voor mijn gedrag binnen mijn intieme relatie(s)?

Keuzestress: angst of liefde?

– Luisterend naar innerlijke krachten, laat ik mij dan meer door angst leiden of door een diepe liefdesbron in mij? Hoe voel ik mij bij deze twee krachten?

– Welke innerlijke basishouding strijd in mij voor de eerste plaats?

– Welke praktische ervaring heb ik in het mij laten leiden door angst of in een ander geval door liefde?

– Waar richt ik mijn blik op wanneer angst mij beheerst? Benoem een praktisch voorbeeld.

– Waar richt ik mijn blik op wanneer liefde mij beheerst? Benoem een praktisch voorbeeld.

Van herkenning naar erkenning

De bewuste HERkenning in mij en jou inzake leed, verdriet dat uit de buitenwereld op je afkomt, en ook de schoonheid om je heen, is te transformeren naar ERkenning dat je daar WEL iets mee dient te doen, of juist níet te doen. Jij hebt de keuze hoe je je leven wilt vorm geven: in angst, behoudend, jezelf beperkend, ook al ben je (financieel) nog zo welvarend.

Of laat je liefde en overgave in jouzelf toe, luisterend naar wat je eigen hart zegt op wat van buitenaf komt en zelfkritisch op wat je jezelf misschien ten onrechte inbeeldt? Hierbij steeds opnieuw in ogenschouw nemend dat je geneigd bent te interpreteren wat je waarneemt, mede afhankelijk van jouw referentiekader.

Ik heb ontdekt: hoe meer zelfkennis ik ontvang, hoe milder en mededogender ik word naar anderen, omdat ik besef dat ieder zijn/haar eigen unieke levensverhaal heeft te vormen.

Jouw zelfwerkzaamheid

Lieve lezer. Het is energetisch ‘huiswerk’ dat ik hierboven heb gegeven waar je je leven lang over kunt doen. Eigenlijk is hoe lang je over dit ‘huiswerk’ doet niet interessant. Wel is interessant dàt je nieuwsgierig bent naar jouw innerlijke wezen en hoe jij in woord en daad deze wereld jouw talenten biedt.

Zie het als een liefdevolle gift van mijn hand om jou te helpen wegwijs te worden in je zieleroerselen.
!!! Je bent leider van jezelf, en liefst geen lijder aan jezelf.
Je bent vrij van de wereld zonder onverschillig te zijn. Juist niet: je ontdekt door innerlijk te luisteren met een open vizier hoe je eigen verschil te maken in die grote wereld.

Elke poging om jezelf beter te leren snappen is zinnig omdat je geestelijk – en lichamelijk – vrijer leert bewegen en genieten op jouw eigen wijze. Ook ontdek je hoe tijdrovende en energievretende gevolgen van je daden zijn te vermijden: je leeft verlichter met ontdekken van 24/7 bewust Zijn!

 

Reuze benieuwd

Ik ben reuze benieuwd naar reacties op dit artikel. “Domme” en “intelligente” reacties omarm ik omdat je overal van kunt leren. En natuurlijk gaat elke ontwikkeling stapsgewijs en wil ik je van harte daarbij helpen via mijn yogalessen, ook via privécoaching. Dit artikel met al die lastige vragen kan, als jij dat wilt, een uitgangspunt zijn van zo’n sessie.

 

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs en yogische tips, druk dan op de  om je aan te melden voor mijn emails. Je krijgt er gratis een podcast over een juiste lichaamshouding bij.

Stuur mij je berichten!

Over Nelleke

Hallo, ik ben Nelleke Slotboom, docent bij Yoga Capelle. Het doet mij plezier om met een uitgebreide scholing en uit eigen ervaring lichamelijke oefeningen – asana’s – en ook ervaringsgerichte yogische filosofie over te dragen aan iedereen die hiervoor open staat.
Ik leer jou, als cursist, hoe je meer ontspanning in je leven kunt ervaren, leniger, flexibeler en sterker wordt: lichamelijk en geestelijk!

Ook ondersteun ik jou in je proces jezelf in relatie tot jouw omgeving beter te snappen. Inzicht krijgen in jezelf is zelf ‘in zicht’ komen en inzien dat je niet hoeft te zoeken naar grip op je leven. Alles is voortdurend in verandering. Het is een mooie Kunst om je steeds opnieuw aan te passen aan situaties, ook die minder aangenaam zijn of lijken, zonder situaties of personen te vermijden EN … zonder jezelf geweld aan te doen!

Dit alles vraagt om ontwikkeling van een gecentreerd bewustzijn, zodat je vanzelfsprekender (vanuit je zelf sprekend) meer dingen onderneemt waar je blij van wordt.

Gerelateerde artikelen

Ontspanning èn Zelfsturing via Yoga Nidra.

Ontspanning èn Zelfsturing via Yoga Nidra.

Concreet je leven naar wens beïnvloeden met behulp van Sankalpa tijdens Yoga Nidra.

Hoe ga je om met de hobbels die je moet nemen in je leven? Creëer je oplossingen waar je blij van wordt?

Vraag jezelf hierbij af:
– Hoe wil ik – vooral – ZIJN in mijn leven.
– Wat wil je geven aan jezelf en anderen.
– Wat doe jij innerlijk met terugkerende frustraties en teleurstellingen? Projecteren, afreageren op degene die te maken hebben met die emoties?- Wanneer ervaar je innerlijke rust zonder het gevoel ergens voor op de loop te zijn of achter jezelf aan te hollen?
– Wat versta je onder: ‘Mijn leven mooier en zinvoller maken’?

lees verder
Sutra Patanjali I-6 en I-7: Onze vijf gedachtenpatronen en wat is juiste kennis.

Sutra Patanjali I-6 en I-7: Onze vijf gedachtenpatronen en wat is juiste kennis.

Op een dag komen er allerlei indrukken en gedachten in je op. Ze zijn vijf-voudig. Je zult je vast niet altijd bewust zijn van deze verdeling, ik ook niet. Het is goed om een en ander eens uit elkaar te plukken voor meer inzicht in wat er eigenlijk in ons hoofd, hart (en buik) gebeurt.
Je vindt in dit blog ook reflectieoefeningen en een meditatie.

De vijf soorten gedachtengolven zijn volgens Taimni:

lees verder
Streven naar geluk, wil je dit echt?

Streven naar geluk, wil je dit echt?

Je kunt je thuis voelen in jezelf. Wanneer ik dit innerlijke thuis zijn diep voel, ook tijdens een yogales, merk ik dat mijn cursisten zich op hun gemak voelen, zich veilig weten in de les en naar hun innerlijke processen durven te luisteren. De wisselwerking tussen de ene mens (docent) en de andere mens (de cursist) blijkt steeds weer opnieuw de essentie weer te geven van waar het in hèt en jouw leven om gaat. De beïnvloeding van die wisselwerking begint in ieders eigen bewustzijn! Dit lijkt ‘een open deur’ maar blijkt in de praktijk lastig te zijn, omdat we maar gauw genoeg wijzen naar de ander: jij doet vervelend, JIJ moet liever zijn, JIJ moet anders doen, JIJ moet …. Dan maak jij me pas gelukkig! Tot je ontdekt dat het anders in elkaar zit …

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in op mijn mailinglijst en ontvang gratis mijn podcast over meer inzicht in eenkrachtige en ontspannen lichaamshouding. Na enkele welkomst-emails krijg je 1x per week yogische informatie.

Controleer je e-mail om de podcast te downloaden!

Tweet
Share
Share
Pin