Home » Blog » Raja Yoga » Hoe wil jij de wereld beïnvloeden als deze in brand staat?

Hoe wil jij de wereld beïnvloeden als deze in brand staat?

door | 9 apr, 2022 | Raja Yoga, Yoga als Ervaringswetenschap, Yogafilosofie

Wellicht kijk je ook wel eens weg van iets essentieels ?

Hoi lieve lezer,

Ik vraag jou van harte: Hoe voel jij je over het algemeen? Wel rustig van binnen of wat gejaagd, onrustig, machteloos, boos of verdrietig? Wat zou het mooi zijn als we kunnen gaan tippen aan ‘vreugde’ ook al zijn de omstandigheden niet altijd zo mooi. Dit is toch een mooi streven, opdat we een weldadige uitstraling hebben op onze omgeving. Op spiritueel vlak zie ik mogelijkheden …

Dit streven gaat heel subtiel en heeft zijn oorsprong in de intentie om in geestelijke vrijheid en met verantwoordelijkheidsgevoel vanuit het hart te leven, wat er ook om je heen gebeurt.

Waarnemen, er bij blijven en weer laten gaan!

Essentieel is dat je oprecht blijft waarnemen in jezelf, alsof je op afstand kijkt naar wat er in jezelf gebeurt: gedachten, gevoelens (vóór het voelen) en emoties (ná het voelen). Je vindt dan fijne en minder fijne elementen. We kunnen meestal gemakkelijk genieten van fijne dingen. Kun je ook genieten van minder fijne dingen? Wat denk je dat er in jou gebeurt: als je je ongelukkige en niet tevreden momenten ten diepste bevoelt en bijbehorende angstjes en angsten realiseert, erkent en dit alles aanvaardt?? Je zet bij aan-vaarden het varen aan! Je komt spiritueel in beweging om je diep doorvoelde ongeluk en onvrede te boven te komen, ofwel te transformeren met behulp van overgave aan de oer-levensbron waardoor jij hier op aarde rondloopt. Zo eenvoudig is het.

Drie-eenheden

Het ingewikkelde is dat wij mensen zo vast kunnen zitten aan het idee dat wij afgescheiden zijn van onze omgeving, zo van: Hier ben ik en dáár de wereld. Waar kan ik mij dan eigenlijk aan overgeven?!
Weet, dat er in wezen géén scheiding is, want ons bewustzijn bevindt zich in het voortdurende bewegende verschillen tussen wat wij denken dat wij zelf zijn en wat wij denken dat de buitenwereld is. Dit is in essentie: ongescheiden afgescheidenheid. Wij zelf houden de paren van tegenstellingen in stand, denk ook aan de polen agressie en defensie !

Wanneer we inzien dat alles altijd in verandering is, wij creatieve wezens zijn die beseffen zelf te kunnen denken, dan kunnen wij ook ons bewustzijn richten (!), dan kun je ontdekken dat je bewuster los kunt laten en vertrouwen hebben in het steeds veranderende leven. Misschien ervaar je een oerkracht, of oer-levensbron van waaruit je leert navigeren op de golven in je leven. En je zogenaamd afgescheiden IK, de bijbehorende angsten en angstjes leert relativeren aan de echte werkelijkheid: De werkelijkheid die jou àlle ruimte biedt, zeker – en om te beginnen – in de geest.

Wanneer je je in drie-eenheid (ik, al het andere en de oneindige wisselwerking) verbonden weet, dan besef je dat wat je goed en prettig vindt voor jezelf niet ten koste van anderen hoort te laten gaan. Je gunt het ook anderen, alleen niet met een ik-gerichte saus van: ik weet wel wat goed voor jou is!

Leven vanuit het hart

Die ander heeft ook zo zijn/haar eigen bewustzijn en eigen wijze om vanuit het hart te leven en ook andere omstandigheden, referentie- en interessekader, cultuur, tijdsspanne. Wij allemaal en ieder voor zich ontdekt (ooit) waar je je het beste op kunt richten in je leven, zodat dingen je gaan lukken en je je gelukkig voelt wellicht omdat dingen zijn gelukt.

Leven vanuit het hart houdt voor mij in dat je je ratio EN je gevoel over zaken beide op waarde schat. Hierbij voeg je het besef van overgave aan kosmische onvoorwaardelijke liefde (kosmisch hart) vanuit die oer-levensbron. Deze drie: hoofd, buik en kosmisch hart nu lekker mixen en dan handelen of niet handelen. Dit ‘niet handelen’ is dan wel een handelen vanuit bewustzijn en aanvoelen wat er nodig is op zeker moment. Denk aan het spreekwoord: ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’. Maar ook dit gaat natuurlijk niet altijd op, want ook kan ‘Spreken wel eens Goud zijn’, uitgaande van die prachtige drie-eenheid denken, voelen en kosmische liefde. Echt luisteren naar elkaar is een voorwaarde, maar tjee niet makkelijk.

Wat is echt luisteren eigenlijk?

Echt luisteren is aandacht hebben voor wat er in jouzelf gebeurt, in jouw eigen hart, naar aanleiding van wat er om je heen gebeurt of in je communicatie met iemand. Alleen dàn ben je in staat om zinvol te kunnen reageren, waarbij je regelmatig checkt of je goed hebt begrepen wat de ander bedoelt te zeggen. Dóór hebben in jezelf wanneer je geneigd bent (al te veel) te interpreteren of te oordelen naar aanleiding van wat de ander met je deelt. Met oordelen is niks mis, wanneer je in een gesprek samen ‘het oor deelt’ en vanuit dit diepere luisteren tot een oor-deel komt, wat zodoende nooit een wederzijdse ver-oordeling inhoudt.
Wanneer je dit toepast houd je je relaties, ook en juist je heel intieme relaties, gelukkig.

Innerlijk al rijk.

Neem ruimte om te ervaren dat je innerlijk al rijk bent; aan jou om die rijkdom te vinden.
Alles wat je wilt en naar verlangt, heb je al lang te pakken van binnen. Dit laatste beseffen is een dingetje en op zijn minst onwennig, want waar kan je dan nog naar verlangen en streven om te hebben? Dat is wat het IK zo graag wil.

Mijn ervaring is dat mijn verlangen en streven verandert van richting en lading naarmate ik besef wat ik ben! Als ik zeg: graag laat ik mijzelf en iedereen tippen aan ‘vreugde’ ook al zijn de omstandigheden niet altijd zo mooi, dan is dàt mijn verlangen en streven. Dit verlangen is ingebed in het besef dat ik UITSLUITEND besta in die verbondenheid met anderen. Zo’n verlangen tracht – zeg ik voorzichtig – zich te onthechten van al te veel hebbedingetjes en eigenbelang. Dit vraagt voortdurende zelfreflectie en zelfverantwoording: niet eenvoudig, wel nodig om werkelijk te leven!

Uiteindelijk ga je je ruimte gebruiken om MACHT te pakken om iets tot stand te brengen in het algemeen belang èn wat goed bij jou past en misschien je passie is.
“MACHT willen hebben over” is een ander streven dat uitgaat van een afgescheiden IK en dit streven leidt naar verdeeldheid, onrust en uiteindelijk oorlog. Deze twee vormen van macht lopen in ons bewustzijn vast regelmatig in elkaar over. Vandaar: reflecteer op het waarom je dingen doet en uitspreekt, met welke belangen voor wie en voor wie niet. Hier doe je ook regelrechte levenservaring mee op.

Actie, harde en zachte.

Doe dan NU een beroep op jezelf en anderen om op te staan en zichzelf vanuit hun hart te laten zien aan de wereld, hun buurt, omgeving, gezin. Zo mogelijk wat verder dan je eigen intimi, want dat kan àl te veilig zijn. Veiligheid kun je niet vasthouden, ook niet door niet je nek uit te steken buiten je comfortzone. Veiligheid zit in ons eigen bewustzijn. Voelen wij onszelf geborgen en gedragen door de oneindige bron van leven diep in onszelf? Ontdek en leer mediteren op die levende bron in, van en voor jezelf waar je altijd naar toe kunt gaan. Bed in dit besef je dagelijkse leven en een intenser leven ligt open: hier op aarde en na je overlijden te zijner tijd; je legt een spirituele bodem voor het sterken en verdiepen van je oneindige bewustzijn dat over dood en geboorte heen gaat.

Wil je het praktischer?

Liefst zo veel mogelijk de tijd loslaten, maar als je toch een tijdsbegrip wilt: In het oneindige NU ontspannen, angstleeg en liefdevol leven en werken in betrokken contact met jouw innerlijke oerbron van waaruit je je eigen gedachten, emoties, gevoelens en al het andere om je heen ontmoet en waarbij je luisterende liefde en erkenning ontvangt en geeft en dit veelal tegelijkertijd. Wat een volzin .

O ja, en vergeet regelrechte en respectvolle humor niet: geweldig voor die broodnodige en wezenlijke relativeringen.

Misschien zeg je nu: “Ik ben en kan niet goed ontspannen en angst-leeg zijn als de wereld om mij heen zo dreigend wordt.” Ik begrijp dat, zelf heb ik er ook regelmatig last van.

Herken je dit, als ik zeg dat je je dan (wel eens) identificeert met de onrust in de wereld en je daardoor je angsten kunt voeden?

Jouw bewustwording van je feitelijke ongescheidenheid van alles om je heen kan je helpen te leren omgaan met innerlijke spanningen, waar ook – in de spiegel(ver)werking – de spanningen bijhoren afkomstig van de zogenaamde buitenwereld. Onderscheidingsvermogen is dan ook een must om weer tot ontspanning te komen.

Een voorbeeld:

Wat betreft het gehecht zijn aan mijn afgescheiden IK en miìn angst en vrees: Ik had ook knap last van het nieuws in het vroege voorjaar 2022 over de Poetin-acties met betrekking tot Oekraïne, naadloos aansluitend aan de coronapandemie. Ik werd er depressief en bang van en ik dreigde me hierin te verliezen.
Door dit laatste toch niet ‘eng’ te vinden en goed waar te nemen wat er eigenlijk in mijzelf gebeurt bij al het nare nieuws, gaf en geef ik mijzelf een opening om op mijn eigen wijze met de situatie om te gaan. Dit blijft een uitdaging van overgave en ook bewust kiezen, want we kùnnen kiezen uit alles wat ons wordt voorgehouden in die voortdurende spiegels om ons heen, waar ook het nieuws bijhoort.
Ik ben in dit oneindige NU geestelijk vrij en zelfverantwoordelijk hoe ik reageer op nieuws, hoe ik denk, hoe ik omga met wat ik voel, hoe ik handel EN … hiermee altijd van invloed ben op mijn omgeving, ook al is dit niet direct zichtbaar. Àlle gedachten, afbrekende EN opbouwende, zijn trillingen die ‘zijn’! en dus reëel werkzaam in mijn contacten met alles om mij heen.

Geleidelijk kom ik losser van mijn depressieve en bange gedachten omdat ik mijn angst en depressiviteit erken, niet uit de weg ga en weer beter in mijzelf ga voelen hoe – weer meer onthecht van mijn angstige IKje – met de nieuwe geopolitieke situatie om te gaan. Er kwam zelfs een mooie meditatie uit in een van mijn yogalessen.

———

Bij dit lange blog heb ik me allereerst laten inspireren door een Youtube video van februari 2022 met Pieter Omtzigt, lid van de Tweede Kamer.

De video helemaal afgeluisterd. Tsjonge, heftig en goed betoog over democratie, ethiek, transparantie en rechtvaardige wetgeving, inclusief handhaving!

Met diep respect heb ik zitten kijken en luisteren. Ik voel me aangesproken, want ook ik heb de neiging om wel eens weg te kijken van essentiële zaken en mijn zogenaamde ‘comfort en veiligheid’ te zoeken.

Pieter raakt je in het hart.

Laten jij en ik – op onze eigen wijze en op ons eigen leef- en werkterrein – lef tonen zoals Pieter Omtzigt ook op zijn geheel eigen wijze laat zien in deze Youtube-video waarin hij toont wat we vaak niet willen zien.
En lef hebben is het enkelvoud van leven. Leven is het meervoud van lef.
Lef en leven: laat NU maar samenvallen in die oneindige levensruimte.

 

Wat doe jij of wil je misschien gaan doen?

In mijn leven wil ik me in mijn hart láten raken en daarnaar handelen. Hoe zie en verwerk jij dit in je eigen levenssfeer?

Wanneer heb jij het idee dat je ècht hebt geluisterd naar iemand? Hoe voelt dit?

Waar kijk jij wel eens van weg wat toch essentieel is?

Beantwoord deze vragen voor jezelf, gewoon zo dicht mogelijk bij je eigen ervaring, en geef hiermee nog bewuster sturing aan een liefdevol, rechtvaardig en uiteindelijk genietend zinvol leven. Je mogelijke angst voor je eigen overlijden relativerend, want de fysieke dood hoort nu eenmaal bij hier op aarde worden geboren. Vind de mooie slingers om lef/leven te vieren.

 

Liefs, Nelleke

Over Nelleke

Hallo, ik ben Nelleke Slotboom, docent bij Yoga Capelle. Het doet mij plezier om met een uitgebreide scholing en uit eigen ervaring lichamelijke oefeningen – asana’s – en ook ervaringsgerichte yogische filosofie over te dragen aan iedereen die hiervoor open staat.
Ik leer jou, als cursist, hoe je meer ontspanning in je leven kunt ervaren, leniger, flexibeler en sterker wordt: lichamelijk en geestelijk!

Ook ondersteun ik jou in je proces jezelf in relatie tot jouw omgeving beter te snappen. Inzicht krijgen in jezelf is zelf ‘in zicht’ komen en inzien dat je niet hoeft te zoeken naar grip op je leven. Alles is voortdurend in verandering. Het is een mooie Kunst om je steeds opnieuw aan te passen aan situaties, ook die minder aangenaam zijn of lijken, zonder situaties of personen te vermijden EN … zonder jezelf geweld aan te doen!

Dit alles vraagt om ontwikkeling van een gecentreerd bewustzijn, zodat je vanzelfsprekender (vanuit je zelf sprekend) meer dingen onderneemt waar je blij van wordt.

Gerelateerde artikelen

Pasen: DE liefdesverklaring – Pinksteren: liefde toepassen.

Pasen: DE liefdesverklaring – Pinksteren: liefde toepassen.

In dit blog ga ik kort, praktisch en op eigen wijze in op de esoterische (verborgen) betekenis van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
Wàt vieren we eigenlijk? Hoe doe jìj het? Vier je de religieuze betekenis van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren? Betekent dit iets voor jou ?
Onderaan dit artikel vind je een link naar een internetpagina getiteld: ‘Weet wat je viert’. Op eenvoudige wijze wordt hier ingegaan op de herkomst van een aantal Christelijke vieringen: van Witte donderdag t/m Pinksteren.

Mijn persoonlijke benadering van deze feestdagen.

lees verder
Ontspanning èn Zelfsturing via Yoga Nidra.

Ontspanning èn Zelfsturing via Yoga Nidra.

Concreet je leven naar wens beïnvloeden met behulp van Sankalpa tijdens Yoga Nidra.

Hoe ga je om met de hobbels die je moet nemen in je leven? Creëer je oplossingen waar je blij van wordt?

Vraag jezelf hierbij af:
– Hoe wil ik – vooral – ZIJN in mijn leven.
– Wat wil je geven aan jezelf en anderen.
– Wat doe jij innerlijk met terugkerende frustraties en teleurstellingen? Projecteren, afreageren op degene die te maken hebben met die emoties?- Wanneer ervaar je innerlijke rust zonder het gevoel ergens voor op de loop te zijn of achter jezelf aan te hollen?
– Wat versta je onder: ‘Mijn leven mooier en zinvoller maken’?

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in op mijn mailinglijst en ontvang gratis mijn podcast over meer inzicht in eenkrachtige en ontspannen lichaamshouding. Na enkele welkomst-emails krijg je 1x per week yogische informatie.

Controleer je e-mail om de podcast te downloaden!

Tweet
Share
Share
Pin